Ny ILA-mistanke for Mowi. Denne gang i Flatanger

Nyheter
0

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten Almurden i Flatanger på Trøndelagskysten.

Mowi varslet Mattilsynet per e-post den 6. juli om funn forenelig med ILA på fisk ved lokaliteten. Mistanken er basert på positive analyseresultater (PCR) tatt som overvåkningsprøver ved lokaliteten.

Mattilsynet gjennomfører inspeksjon i anlegget og tar ut oppfølgende prøver for eventuelt å stadfeste diagnosen.

Les også: ILA-mistanke for Mowi-anlegg ved Sandnessjøen

Lokaliteten er en del av tidligere etablert kontrollområde for ILA og ligger i en overvåkingssone. Dette innebærer blant annet at det skal tas regelmessige prøver med særlig tanke på å avdekke ILA, opplyser Mattilsynet.

Dersom mistanken blir verifisert av Veterinærinstituttet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Lokalitet Almurden ligger i overvåkingssone i ILA kontrollområde i Flatanger, Namsos og Nærøysund kommuner i Trøndelag. Dette er en sone opprettet rundt Kråkholmen i november 2021. Restriksjonssonen kan bli endret dersom mistanken blir verifisert.

En restriksjonssone består av en vernesone og en overvåkingssone og medfører restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet rundt lokaliteten.