ILA-mistanke for Mowi-anlegg ved Sandnessjøen

Nyheter
0

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten Mefaldskjæret i Alstahaug kommune i Nordland.  

Veterinærinstituttet varslet Mattilsynet per epost den 1. juli om funn forenelig med ILA på fisk ved lokaliteten. Mistanken er basert på positive analyseresultater (PCR) tatt som overvåkningsprøver ved lokaliteten, melder Mattilsynet.

Mattilsynet har gjennomført inspeksjon i anlegget og tatt ut oppfølgende prøver for eventuelt å stadfeste diagnosen.

Lokaliteten er en del av tidligere etablert vernesone. Dette innebærer restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk, båter og utstyr uten særskilt tillatelse.

Dersom mistanken blir verifisert av Veterinærinstituttet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Lokalitet Mefaldskjæret ligger i ILA-restriksjonssone i Alstahaug, Vega og Herøy kommuner. Dette er en sone opprettet rundt Blomsøråsa den 16. juni. En restriksjonssone består av en vernesone og en overvåkingssone og medfører restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet rundt lokaliteten.