Ny brønnbåt-kontrakt for Aas Mek. Verksted

Nyheter
1476

Sølvtrans bestiller brønnbåt med opsjon på ett søsterskip.

Samlet ordreverdi er på 500 millioner kroner, skriver Aas Mek. verksted i en pressemelding lørdag.

Brønnbåtene er av verftets eget design av typen AAS 2502 ST med en lastekapasitet på 2500 m3. Dette er et helt nytt design og spesielt tilpasset rederiets sirkulasjonsprinsipp med sideveis sirkulasjon i lasterommene og lukket transport.

Skrog til nybygget vil bli bygget i utlandet og vil komme til verftet på høsten neste år for utrustning, og skal overleveres til rederiet i april 2019.

Transport av fisk i åpent og lukket system
Båten er arrangert for transport av levende fisk i åpent og lukket system samt arrangert for åvære servicefartøy for oppdrettsanlegg. Båten vil også være utstyrt med UV system forvannrensing for semilukket transport.

Nybygget blir videre utstyrt med filteranlegg på all sirkulasjon for utskilling av lus ved avlusingav fisken, system for avsiling av sjøvann og ferskvann ved lasting og lossing i forbindelse medavlusing og AGD behandling ved bruk av ferskvann.

Nybygget er designet for å trykklosse til anlegg på land, til sortering, avlusing o.l., uten bruk av vakuum pumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken.

Robin Halsebakk og Petter Gunnarstein poserer foran bilder av alle Sølvtrans’ Aas-bygde brønnbåter.

Dimensjoner
Båten vil ha følgende hoveddimensjoner: Lengde o.a. 69,96 m, Bredde 17,80 m og Dybde i riss 5,90 m. Lasteromsvolumet er på 2500 m3 som gir en kapasitet på føring av 375 tonn med levende fisk.

Lasterommet er fordelt på to fiskebrønner, som er utstyrt med skyveskott og trykk laste- og lossesystem. Båten vil ha innredning for 10 personer.

Dette blir det 29. og 30. nybygget som Aas Mek. Verksted leverer til storkunden Sølvtrans.

– Vi fra verftets side ser på denne kontrakten med Sølvtrans som meget viktig for vår posisjon som ledende brønnbåt bygger, og vi er svært glad for å føre videre det lange samarbeid vi har hatt med Sølvtrans i mange år, heter det i meldingen fra Aas.

Kontrakten ble kunngjort samtidig som redersønn Robin Halsebakk og Sølvtrans’ flåtesjef Petter Gunnarstein passerte Aas’ verft på Vestnes lørdag.

Robin Halsebakk er underveis på sin tur Norge på langs, og Gunnarstein kjører følgebilen.