NRS hevder Namdal Settefisk leverte furunkulose-smittet smolt

Nyheter
0

Møtes i retten.

30. november gjennomførte Politiet ransakelser og avhør både på hovedkontoret til Namdal Settefisk og på anlegget til datterselskapet Statland Settefisk. Både selskapet og enkeltpersoner har status som siktet i saken.

Få dager etter aksjonen mot Namdal Settefisk, tok politimesteren i Finnmark ut en tilsvarende siktelse mot NRS Farming, et datterselskap i Norway Royal Salmon (NRS).

I begge tilfellene risikerer de siktede bøter, eventuelt fengsel hvis lovbruddet anses som grovt.

750.000 smolt
Siktelsen mot NRS Farming knytter seg til selskapets håndtering av en smoltleveranse fra en ekstern leverandør til selskapets lokalitet Fartøyvika i Finnmark, i juli 2021.

– Siktelsen gjelder smolt levert fra Namdal Settefisk til lokaliteten Fartøyvika, sier fungerende konsernsjef Klaus Hatlebrekke i NRS til NT24.

Leveransene på til sammen 750.000 fisk skjedde i tidsrommet 4. til 13. juli. Den 23. juli ble den alvorlige laksesykdommen furunkulose påvist på lokaliteten.

– Det er overveiende sannsynlig at fisken var smittet med furunkulose ved leveranse til NRS, sier Hatlebrekke.

Tap
NRS måtte slakte ut smolten, og har bokført et tap på 15,9 millioner kroner som en følge av dette. Hatlebrekke uttalte i forbindelse med fremleggelsen av resultatet for tredje kvartal at det skyldtes hendelser hos eksterne smoltleverandør som har medført at NRS måtte destruere smolt.

– Destruksjonen av smolt har redusert årets utsett og vil ha negativ påvirkning på slaktevolumet i 2022, sa Hatlebrekke.

Namdal Settefisk avviser skyld i saken.

– Saken er under etterforskning, og inntil videre avventer vi utfallet av politiets arbeid med saken. Men vi mener bestemt at det ikke er hold i siktelsen, sier daglig leder Kåre Jarle Devik, konserndirektør i Namdal Settefisk, til NT24.