Nova Seas klage avvist: Landbasert oppdretter kan etablere anlegg på Træna

Nyheter
2332

Mattilsynets hovedkontor har stadfestet regionkontoret sitt vedtak, som gir Gaia Salmon lov til å produsere 7.200 tonn laks årlig på land på Galtneset i Træna.

– Selvfølgelig er vi glad for det, sier eier og styremedlem Morten Bjørkan til iLaks.

I oktober skrev iLaks at Bjørkan var forbannet og oppgitt over treg saksbehandling i Mattilsynet. Gaia Salmon har siden 2015 jobbet for med å få etablert et landbasert oppdrettsanlegg for laks på Helgeland, og søkte i august 2017 om tillatelse til å plassere anlegget på Træna. I fjor sommer fikk Gaia Salmon klarsignal fra både Mattilsynet Helgeland og Fylkesmannen i Nordland til å produsere 7.200 tonn laks årlig på land på Galtneset. Selve konsesjonen ble gitt av Nordland fylkeskommune i november.

Men i september i fjor klaget Nova Sea på vedtaket fra Mattilsynet, avdeling Helgeland. Lovund-oppdretteren, som har et oppdrettsanlegg rundt fire kilometer fra der anlegget til Gaia Salmon er tenkt å ligge, mente flere faktorer for smitterisiko ikke var blitt vurdert av regionkontoret. Klagen ble ikke tatt til følge, og ble oversendt til Mattilsynets hovedkontor for endelig behandling.

Hovedkontoret skriver i sitt vedtak at de er enig med Nova Sea at landbaserte anlegg møter på ulike utfordringer, både når det gjelder biologi, dyrevelferd og sykdommer, men stadfester regionens avgjørelse om å tillate etablering av det landbaserte matfiskanlegget.

«Konklusjonen er at etableringen av akvakulturanlegget på Galtneset ikke vil innebære uakseptabel risiko for spredning av smitte, herunder smitte inn til akvakulturanlegget og dets omkringliggende miljø, jf. etableringsforskriften § 7», skriver hovedkontoret.

I vedtaket går det videre fram at tillatelsen er gitt under følgende vilkår:

«- Det skal ikke settes fisk i anlegget før Mattilsynet har gitt tillatelse til oppstart.

– Oppstart og drift skal ikke overskride tetthet på > 25 kg/m3 før det gjennom en hel driftssyklus (minimum 12 måneder) kan dokumentere at økt tetthet er forsvarlig.

– Inntaksvannet må desinfiseres så lenge inntaket er nærmere enn 5 km fra nærliggende matfiskanlegg.»

Morten Bjørkan forteller til iLaks at selskapet nå vil jobbe med å prøve å få på plass finansiering. Han ønsker ikke å si hvor langt Gaia Salmon er kommet i denne prosessen.

Administrerende direktør i Nova Sea, Tom Eirik Aasjord, ønsker ikke å kommentere klageavslaget overfor iLaks.