Nova Sea satser på «stor-smolt»

Nyheter
1239

Nova Sea eier 48 prosent av selskapet, men har avtalt et kjøp av Helgeland Invests eierandel på 37 prosent slik at Lovund-selskapet kommer opp i 85 prosent.

Sundsfjord Smolt ble etablert i 2008 og har i dag en produksjonskapasitet på 13 millioner smolt. Så langt er det investert 230 millioner kroner i anlegget, som er et av Nord-Norges største smoltanlegg.

Nova Sea satser imidlertid på mer vekst.

Sundsfjord Smolt er hovedaksjonær i Helgeland Smolt, som har søkt om å få bygge et nytt smoltanlegg for stor smolt, fisk på 250-300 gram, opplyser Tor-Arne Gransjøen i Sundsfjord Smolt til iLaks.

-Vi har søkt om å få lov til å produsere åtte millioner stor smolt, sier han.

Dette blir en meget stor investering. Gransjøen vil ikke være presis på kostnadene, men sier det vil koste mer enn 200 millioner kroner å bygge opp et slikt anlegg.

-Beslutningen om å bygge kan bli tatt 20. juni, opplyser han.