Norway Royal Salmon gikk til millionsøksmål etter konkurs hos lakseforedler

Nyheter
1372

Norway Royal Salmon (NRS) har gått til søksmål mot både Sunsea Seafood, styreleder og en ansatt i selskapet, og krever oppgjør for fisk selskapet leverte til lakseforedleren. NRS mener fisken uaktsomt ble videresolgt uten tillatelse og betaling.

Det skriver Sunnmørsposten.

Sunsea Seafood på Moltustranda i Herøy i Møre og Romsdal gikk konkurs i april i fjor. I kjølvannet av konkursen saksøkte NRS både Sunsea Seafood, samt styreleder Edgar Sandanger og en ansatt, som de mener er solidarisk ansvarlig for å dekke tapet NRS er blitt påført etter konkursen. NRS framsatte krav om at de saksøkte betalte 4,4 millioner kroner, samt saksomkostninger til NRS da saken gikk for Søre Sunnmøre tingrett i forrige uke.

De saksøkte avviste kravet, blant annet med argument om at fisken var behandlet som et ordinært varekjøp. Edgar Sandanger avviste også at han er personlig ansvarlig, og krevde frifinnelse.

Den saksøkte arbeidstakeren krevde også å bli frifunnet, samt å få dekket kostnader i forbindelse med saken. I tillegg gikk den ansatte til motsøksmål mot NRS, og krevde erstatning for æreskrenkelse.

NRS avviste dette kravet som grunnløst.

Det er foreløpig uklart når dommen faller.