– Norske myndigheter har sovnet av. De har ikke lagt til rette for at dette kan skje i Norge

Nyheter
2212

Brynjar Forbergskog vil investere mer i grønn oppdrett med pengene fra salget av Torghatten, men det forutsetter at det legges til rette for flere konsesjoner.

Tidligere styreleder og konsernsjef i Torghatten, Brynjar Forbergskog, har solgt, sammen med sin kone og deres to barn, en eierandel på over 25 prosent i Torghatten. Det gir en utbetaling på over 2,1 milliarder kroner, ifølge Brønnøysunds Avis.

Forbergskog eier også over 40 prosent av Akvafuture hvor han er styreleder. Akvafuture produserer laks i lukkede anlegg på tre lokaliteter i Nordland. Overfor Brønnøysunds Avis bekrefter Forbergskog, at han ønsker å utvikle selskapet videre, men at offentlige myndigheter må legge til rette for det i form av konsesjoner. Han mener Norge holder på å somle seg vekk fra konkurransen om framtidens oppdrettsnæring.

– Det bygges landanlegg nå over hele verden, i stort omfang. Det foreligger investeringsplaner for 65 milliarder kroner. De landbaserte anleggene som er planlagt i verden nå har et større volum enn den samlede norske lakseproduksjonen. Her har norske myndigheter sovnet av. De har ikke lagt til rette for at dette kan skje i Norge. Det de har gjort er altfor begrenset, sier Forbergskog, og viser til de få mørkegrønne konsesjonene som er solgt og til Trafikklyssystemet.

I august i fjor var imidlertid Forbergskog svært kritisk til landbasert lakseproduksjon i Norge

Forbergskog er uansett optimistisk, med tanke på signalene fra fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H), som har varslet en ny havbruksstrategi. Strategien vil blant annet se på løsninger på utfordringene med lus, rømming og høy dødelighet, og i den forbindelse trekkes det fram en ny stimuleringsordning for å få mer av lakseoppdrettet inn i lukkede anlegg.

Les også: – Det er kun fantasien som setter grenser for hvor lakseproduksjon i lukkede systemer i sjø er om både tre, fem og ti år