Norge først i verden med helelektrisk oppdrettsanlegg for laks: – Et forbilde for resten av næringen

Nyheter
817

Statsminister Erna Solberg åpnet onsdag verdens første helelektriske oppdrettsanlegg på Loddetå i Vestland.

Elektrifiseringen av Loddetå er et resultat av et samarbeid mellom Bremnes Seashore, ABB og Miljøstiftelsen Bellona. iLaks omtalte første gangen i august i fjor

Statsminister Erna Solberg under åpningen. SKJERMDUMP: Bremnes Seashore

Oppgraderingen betyr at Bremnes Seashore kutter all bruk av fossilt drivstoff i den daglige driften av anlegget, ifølge en pressemelding fra de tre samarbeidspartnerne. 

– Bellona, ABB og Bremnes Seashore har gjennom samarbeidet på Loddetå laget et forbilde for resten av næringen, sa statsministeren under åpningen.

Hun la til at hun håpet dette kun var starten på en helelektrifisering av oppdrettsnæringen langs hele kysten.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn deler statsministerens ønske om en ytterligere elektrifisering av havbruksnæringen.

– Oppdrettsnæringen skaper enorme verdier for Norge, men den har også et fotavtrykk og klimagassutslipp. Vi trenger mer innovasjon for å få havbruksnæringen over i det grønne skiftet, og det er kjempeviktig at vi får elektrifisert det vi kan, sier Rotevatn.

Simon Nesse Økland, utviklingssjef i Bremnes Seashore. FOTO: Ørjan Marakatt Bertelsen

Strøm til merdkanten
Mens flere oppdrettere har sørget for landstrøm frem til forflåtene, er Bremnes først med å sørge for landstrøm helt ut på merdkanten slik at også arbeidsoperasjoner ute på merdene kan drives elektrisk. Bremnes Seashore har blant annet investert i en elektrisk arbeidskatamaran som nå er i drift på Loddetå.

– Vi som jobber i Bremnes Seashore er utrolig stolte over å være først i verden med et helelektrisk lakseoppdrettsanlegg. Dette har vært mulig takket være godt samarbeid med ABB, Bellona og andre partnere. Med landstrøm helt ut på merdkanten blir det mulig å utføre alle kraftkrevende operasjoner med fornybar energi. Helelektriske oppdrettslokaliteter er gode nyheter for de ansatte, laksen, naboene og for samfunnet ellers, sier Simon Nesse Økland, utviklingssjef i Bremnes Seashore.

Viser vei for næringen
Bellona mener prosjektet viser vei for hele næringen. 

Fagsjef Christian Eriksen i Bellona. FOTO: Bellona

– Næringen må kutte sine klimagassutslipp, og utslipp i produksjonsfasen er en del av dette. Den lokale miljøgevinsten er også svært viktig. Elektrifisering øker fiskevelferden og reduserer faren for dieselutslipp, og samtidig forsvinner all støyen fra dieselaggregatene. Det er bra for arbeidsmiljøet og lokalmiljøet, sier fagsjef Christian Eriksen i Bellona. 

Investering i elektrisk drift vil også gi en økonomisk gevinst. Hvor raskt investeringen vil gi økt lønnsomhet avhenger av flere forhold, blant annet om det kommer støtteordninger, mener Bellona.

Utfordringer
Det var flere utfordringer som måtte løses for å kunne drifte oppdrettsanlegget på Loddetå med landstrøm. Sammen med ABB har Bremnes Seashore funnet frem til løsninger som sørger for tilstrekkelig kraftforsyning hele veien fra land og ut til merdene. Utstyret som sørger for krafttilførsel til de ulike operasjonene må tåle det fuktige og tidvis barske klimaet du kan oppleve ute på et oppdrettsanlegg.

– Bremnes Seashore viser vei for resten av næringen, og vi forventer at mange andre også vil gå i denne retningen de kommende årene. ABB har lang erfaring med elektrifisering, og i dette prosjektet har det vært et poeng å gjennomføre elektrifiseringen utelukkende ved hjelp av standardkomponenter. Ved hjelp av høyspent er det også mulig å levere mer kraft, også til anlegg som ligger langt fra land, sier Lars Andersen, salgsspesialist for akvakultur i ABB.

Oppfordrer til nytt Enova-program
Enova har avsluttet sitt støtteprogram for landstrøm til oppdrettsnæringen, og har ikke noe program rettet mot oppskalering av løsninger for helelektrifisering. Det vil vesentlig  orsinke elektrifiseringen av oppdretten, et potensial som kan utløses raskt, mener Bellona. 

– Omstillingspakken har tilført Enova vesentlig mer midler. Vi oppfordrer derfor til et nytt Enova-program for helelektrifisering av oppdrettsnæringen. Her bidrar vi gjerne med våre erfaringer fra prosjektet, sier fagsjef Christian Eriksen.

FOTO: Bremnes Seashore