På denne lokaliteten skal det drives helelektrisk lakseoppdrett

Nyheter
1004

Bellona, Bremnes Seashore og ABB skal sammen realisere helelektrisk lakseoppdrett.

Våren 2018 la Bellona og ABB frem mulighetsstudien «Laks på landstrøm». Sammen med Bremnes Seashore skal de nå realisere løsningene fra studien på pilotlokaliteten Loddetå i Hordaland.

Mulighetsstudien viste at helelektrifisering av norske oppdrettsanlegg i sjø kan kutte 300. 000 tonn CO2-utslipp, tilsvarende utslippene fra 150. 000 fossilbiler. Helelektrifisering gir både stor miljøgevinst og bedre økonomi; for de aller fleste oppdrettsanlegg vil det være økonomisk lønnsomt å knytte seg til strøm fra land og drive kraftkrevende utsyr med elektrisitet.

Omtrent halvparten av norske oppdrettsanlegg har i dag strøm fra land og ut til fôrflåtene og andelen øker stadig. For å oppnå full miljøgevinst må også båter, notvaskere og annet utstyr drives med ren energi. Det helelektriske oppdrettsanlegget har elektriske båter og kraftkrevende elektrisk utstyr som henter strøm direkte fra merdkanten. Så langt har ingen tatt denne teknologien i bruk.

Samarbeid om første helelektriske oppdrettsanlegg
For å virkeliggjøre løsningene fra «Laks på landstrøm» har Bellona og ABB nå gått sammen med Bremnes Seashore.

– Målet er at vi i skal få en elektrisk arbeidskatamaran og elektrisk notvask i drift på lokaliteten Loddetå i 2019, sier Simon Nesse Økland, utviklingssjef i Bremnes Seashore.

– Vi mener det er realistisk å helelektrifisere lokaliteten raskt. Vi er allerede i gang med planlegging og prosjektering for å øke effekten ut til merdene, sier Lars Wasa Andersen, salgsspesialist havbruk i ABB.

– Bremnes Seashore har vist initiativ og villighet til å satse. De har blant annet en elektrisk arbeidskatamaran i produksjon for bruk på lokaliteten. Helelektrifisering vil gi store kutt i drivstofforbruk og CO2-utslipp, sier Anders Karlsson-Drangsholt, seniorrådgiver for havbruk i Bellona.

Viktig å spre kunnskap
Bellona, Bremnes Seashore og ABB vil spre erfaring og kunnskap fra piloten med hele næringen når pilotprosjektet er ferdig.

– Hovedmålet med prosjektet er å få fart på konverteringen til ren og fornybar energi innenfor oppdrett og vi fortsetter gjerne dialogen med oppdrettere rundt dette, sier Lars Wasa Andersen i ABB.

– Vi ønsker at hele oppdrettsnæringen går over til helelektrisk drift så raskt som mulig og vil veldig gjerne dele våre erfaringer med resten av næringa når vi er ferdige med piloten, sier Simon Nesse Økland i Bremnes Seashore.

– Teknologien er tilgjengelig allerede – nå skal vi vise at den fungerer i praksis. Det vil gi en stor miljøgevinst og rigge oppdrettsnæringen for det grønne skiftet, avslutter Anders Karlsson-Drangsholt i Bellona.