Nordlaks tildelt ti utviklingskonsesjoner

Nyheter
669

Fiskeridirektoratet har torsdag fattet tre vedtak med svar på søknader om utviklingstillatelser. Nordlaks Oppdrett har fått tilsagn om ti utviklingstillatelser til realisering av sitt Havfarm-prosjekt.

Samtidig opplyser direktoratet at Blom Fiskeoppdrett og Lerow har fått avslag på sine søknader.

Gigant
Det skapte omfattende medieoppmerksomhet, også fra rikspressen, da Inge Berg og Nordlaks presenterte sine planer om gigantiske oppdrettskip, døpt Havfarm, i fjor høst.

Du kan bli nærmere kjent med Havfarmen i en video HER

Ifølge tegningene vil Havfarmen bli verdens nest lengste skip.

Les også: Nordlaks vil satse milliarder på oppdretts-skip

Historiske dimensjoner
På tegnebrettet ligger nemlig et 430 meter langt og 54 meter bredt skip som skal ligge på svai, forankret i bunnen med teknologiske løsninger fra offshoreindustrien.

Kun ett skip i historien har vært lengre. Det var den 458 meter lange supertankeren Seawise Giant (også en periode kjent som Jahre Viking). Fullastet med råolje veide den vel 657.000 tonn. ULCC (Ultra Large Crude Carrier) Seawise Giant ble forøvrig hugget opp til skrapjern i India i 2009.

817 millioner
«Med hjemmel i laksetildelingsforskriften §§ 23, 23b og 28 gir Fiskeridirektoratet Nordlaks Oppdrett AS tilsagn om 10 utviklingstillatelser til akvakultur med laks, ørret og regnbueørret til utviklingsformål for en periode på 15 år fra lokalitet er klarert og tillatelsesdokument er utstedt», heter det i svarbrevet fra Fiskeridirektoratet.

Med ti utviklingskonsesjoner vil Havfarmen kunne slakte omlag 13.000-14.000 tonn laks årlig ved full produksjon.

Nordlaks estimerer i sin søknad et investeringsbeløp på 817 millioner kroner for en Havfarm.