Nordlaks skal legge en sju kilometer lang sjøkabel ut til Havfarmen

Nyheter
1285

Nordlaks har sendt en konsesjonssøknad til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), hvor selskapet ber om å få legge en cirka 7,2 kilometer lang sjøkabel fra Ongstad og ut til Havfarmen utenfor Hadseløya, samt to transformatorer for å elektrifisere anlegget.

Det bekrefter kommunikasjonssjef i Nordlaks, Lars Fredrik Martinussen, overfor iLaks.

– Det er riktig at Nordlaks har søkt NVE om anleggskonsesjon for å drifte en høyspent trafokiosk på land (på Haug) i Hadsel, en høyspent sjøkabel og en trafo om bord i Havfarmen. Anleggskonsesjonen er en forutsetning for at Nordlaks skal kunne drifte denne infrastrukturen, skriver Martinussen i en e-post til iLaks.

Havfarmen, som bygges for tiden i Kina, blir for øvrig både tyngre og dyrere enn først antatt. 

Ifølge Martinussen går det også ut i disse dager en ny søknad til Hadsel Havn, der selskapet søker om tillatelse til å legge ut selve sjøkabelen.

– Vi kommer også til å søke Kystverket om å få lov til å sette opp et skilt, som skal fortelle at kabelen representerer en fare i forbindelse med oppankring av båter, fortsetter Martinussen.

Naturlig å elektrifisere Havfarmen
Det er Scana Offshore som leverer sjøkabelen og turretløsning i baugpartiet, hvor denne kabelen tas om bord i Havfarmen.

– Sjøkabelen fører strømmen om bord i Havfarmen, hvor den andre at de to transformatorene som er omtalt i søknaden til NVE tar spenningen videre ned til 690 volt, som er en vanlig fordelingsspenning om bord i skip.

Det lokale nettselskapet Trollfjord Nett leverer 22 kV til trafostasjonen på Haug. Her tas spenningen ned til 17,5 kV.

– Det er nødvendig på grunn av regelverk om maks spenning om bord i skip. Nettselskapet er i gang med å føre frem strøm til der trafokiosken på land skal etableres, skriver Martinussen.

Martinussen forteller videre at Nordlaks har jobbet med elektrifisering av oppdrettslokaliteter i mange år. Av 39 oppdrettslokaliteter har Nordlaks så langt elektrifisert 31, og selskapet er i prosess med ytterlige fem lokaliteter, inkludert Havfarm-lokaliteten. Han mener det er naturlig å videreføre dette arbeidet også på lokaliteten til Havfarmen.

– Her er det snakk om større dimensjoner enn på et ordinært oppdrettsanlegg – og da er også besparelser i energiforbruk og ikke minst klimagassutslipp betydelig sammenlignet med aggregatdrift, skriver Martinussen.

Jobber med den dynamiske Havfarmen
Nordlaks ønsker også å legge den dynamiske Havfarmen til Hamarøy kommune. Her har det vært lokal motstand mot prosjektet. Nordlaks-gründer Inge Berg har tidligere sagt at målet er å få denne på plass i 2022.

– Status er at Hamarøy kommune har vedtatt planprogram. Det betyr at vi nå jobber med utredningene som er beskrevet i planprogrammet. Disse utredningene er en forutsetning for å få på plass et forslag til reguleringsplan, som skal behandles av kommunen og eventuelt høres. Lokalitetsprosessen er et premiss også for fremdrift på den tekniske siden av prosjektet, avslutter Martinussen.