Nordlaks gjør skattegrep: Legger sjøaktivitetene inn i et nytt selskap

Nyheter
0

Nordlaks følger i fotsporene til Mowi, Lerøy, Cermaq og Grieg Seafood.

Regjeringens nye kontantstrømbaserte lakseskatt skal kun gjelde for én del av verdikjeden; oppdrett av laksefisk i sjø unntatt utviklingstillatelser. En ny skattemodell stiller nye krav til selskapsstruktur og organisering av Nordlaks-selskapene. Målet med omorganiseringen er å dokumentere verdiskapingen og dermed skattegrunnlaget som oppstår i den grunnrenteskattepliktige delen av verdikjeden.

Omorganiseringen innebærer i praksis at Nordlaks oppretter et nytt selskap; Nordlaks Havbruk. Hit flyttes relevante aktiva, personell og matfisktillatelser. Nordlaks Oppdrett fortsetter som en tjenesteleverandør til Nordlaks Havbruk.

Les også: Mowi plasserer sine kommersielle konsesjoner i et tomt selskap med 30.000 kroner i aksjekapital

Synliggjøre
– Skattemodellen skal vedtas i Stortinget på vårparten, men er varslet å få tilbakevirkende kraft fra 1.1.2023. Dermed ber i prinsippet myndighetene oss om å forberede overgang til nytt skattesystem allerede nå, selv om ingen vet hva som blir vedtatt. Vi skiller ut den grunnrenteskattepliktige delen av verdikjeden i et eget selskap, slik at vi får mulighet til å synliggjøre alle kostnader og alle inntekter fra denne virksomheten på best mulig måte. Endringene gjøres innenfor relevant regelverk og meldes på vanlig måte til myndighetene, sier finansdirektør Bernt Ola Nilsen i Nordlaks i en melding.

Nordlaks har allerede brukt betydelige ressurser på å kartlegge konsekvenser av regjeringens forslag, herunder planlegge hvordan selskapet skal klare å synliggjøre og rapportere verdiskapingen i grunnrenteskattepliktig virksomhet.

– Regjeringen har vært tydelig på at lakseskatten kommer, at den skal virke nøytralt på investeringer og med fradrag for relevante kostnader. Det skal innføres et nytt skatteregime for havbruksdelen, og så blir det et annet skatteregime for de andre virksomhetene. Dette krever at vi på vår side er i stand til å svare på nye rapporteringskrav, dokumentere kostnader, inntekter og kontrakter. Kort sagt skal vi gi rette tall til myndighetene som grunnlag for den nye skatten, avslutter Nilsen.

Driftsdirektør Bjarne Johansen i Nordlaks Havbruk. Foto: Nordlaks/Deadline

Nytt salgsselskap
Nordlaks har ansatt Bjarne Johansen som ny driftsdirektør i Nordlaks Havbruk. Han kommer fra stillingen som leder for utviklingsprosjekter og fiskehelse i Nordlaks.

Bjarne Johansen trer inn i ledergruppen i Nordlaks og rapporterer til konsernsjef Eirik Welde.

Fra nyttår vil også Nordlaks sin salgsvirksomhet være organisert i et eget selskap; Nordlaks Sales. Salg har tidligere vært en del av Nordlaks Produkter. Denne omorganiseringen var en del av Nordlaks sin budsjettprosess for 2023, og var planlagt før regjeringens pressekonferanse den 28. september.