Nordic Aqua Partners ser produksjonskostnader på 87 kroner kiloet i Kina

Nyheter
0

Den landbaserte oppdretteren presenterer torsdag morgen sine resultater for årets første kvartal.

Her rapporterer selskapet en god operasjonell og biologisk ytelse for alle utsett. Utmerket fiskehelse og -velferd, og ingen tegn til kjønnsmodning. I løpet av kvartalet hadde selskapet en biomasseproduksjon på 967 tonn. Total biomasse var på 2.046 tonn ved kvartalsslutt.

Klekkeriet for trinn 2 er nå ferdig. Selskapet har styrket kommersiell og operativ kompetanse og har en tilgjengelig likviditet på 28 millioner euro per 31. mars. Selskapets første kommersielle høsting og salg startet i midten av april.

Selskapet hadde følgelig ingen salgsinntekter i første kvartal. EBIT endte på -2,1 millioner euro i kvartalet.

Gjennom hele første kvartal har Nordic Aqua navigert i overgangen fra prosjektfase til driftsstatus. I løpet av kvartalet ble første byggetrinn ved Gaotang-anlegget, inkludert et smoltanlegg og et 4.000 tonn påvekstanlegg, ferdigstilt. Innen 10. mai har det kumulative slaktevolumet nådd 92 tonn.

Les også: Et operasjonelt gjennombrudd i Kina kan få store ringvirkninger

– Det første kvartalet var et sentralt kapittel i reisen mot å bli en premium leverandør av atlantisk laks til det kinesiske markedet. Etter en vellykket test høsting mot slutten av kvartalet gjennomførte Nordic Aqua sin første kommersielle høsting i april. Denne milepælen var ikke bare en teknisk suksess, men også et vitnesbyrd om Nordic Aquas overlegne kvalitet. Den slaktede laksen merket som Nordic PureAtlantic oppnådde en gjennomsnittsvekt på 6,1 kilo og 99 prosent var klassifisert superior kvalitet. Dette forsterker de høye kvalitetsstandardene og posisjonerer Nordic Aqua til å etablere et førsteklasses merke på det kinesiske markedet, sier administrerende direktør Ragnar Joensen.

De første ukene etter første høsting har Nordic Aqua fokusert på å bygge markedsdistribusjon og merkevareeksponering. Strategiske partnerskap med erfarne sjømatdistributører har vært viktige for å nå en bred kundebase, inkludert detaljhandel, HoReCa (hotell, restaurant og catering) og toppkokker. Tilbakemeldingene har vært positive, spesielt når det gjelder laksens farge, tekstur, og kvalitet, som støtter selskapets førsteklasses posisjoneringsmål.

Nordic Aquas slaktevolum for andre kvartal forventes å bli mellom 500 og 600 tonn. Slaktevolum for hele året forventes å bli 3.400 tonn tonn, med en full EBIT-kostnad på 6,70 euro/kg supplert av 0,80 euro/kg i utvidelseskostnader. Totalt gir det en produksjonskostnad på 7,50 euro/kg, tilsvarende 87 kroner.

– Når vi ser fremover, skalerer Nordic Aqua opp produksjonsevnen. Bygging av andre trinn ved Gaotang-anlegget, tilført 4.000 tonn kapasitet, er i gang, med forberedelser til tredje trinn pågår. Denne ekspansjon er drevet av sterk markedsetterspørsel og selskapets strategiske fordel i lokal produksjon, betydelig redusere logistikkkostnader og øke friskheten.