Et operasjonelt gjennombrudd i Kina kan få store ringvirkninger

Kommentarer
0

Derfor følges Nordic Aqua Partners (NOAP) med lupe.

Like før helgen ble det kjent at NOAP, som driver oppdrett på land i Ningbo i Kina, har slaktet 92 tonn laks. Kvaliteten er upåklagelig – med en superior-andel på 99 prosent.

NOAP legger frem resultatene for første kvartal om to dager, torsdag 16. mai. Forventningene er høye. Aksjekursen er nær doblet i verdi det siste året.

Aksjekurs Noric Aqua Partners. Kilde: Infront

Resultatene NOAP viser tiltrekker seg betydelig interesse. Fra flere hold – og av ulike årsaker.

Gjennombrudd
Først og fremst fra selskapets aksjonærer. De ser frem til å få servert sitt «proof of concept» og kommersielle gjennombrudd i verdens best betalende laksemarked. Det vil i sin tur gjøre det enkelt å hente penger til å finansiere ekspansjon. NOAP sikter på et slaktevolum på 1.000 tonn laks i år. Men har muligheter for å bygge ut tre trinn og realisere en årsproduksjon på 50.000 tonn. Hvis det gjennomføres, står ikke aksjekursen i 135 kroner lengre.

På samme vis som under gullrushet i Klondike er det ikke bare gullgraverne, i dette tilfellet oppdretterene, som kan bli rike. I Klondike var det også leverandørene av hakker og spader. I Ningbo er det leverandøren av RAS-teknologi – AKVA group. For NOAP er en signalkunde for AKVA group. God lønnsomhet i anlegget betyr finansiering for NOAP – som igjen vil fylle opp ordreboken til AKVA group. Ikke bare med både to og tre byggetrinn fra NOAP. Mange landbaserte oppdrettere vil ringe AKVA group hvis anlegget i Ningbo holder det det lover. Biologi og teknologi er flaskehalser her – ikke penger.

Aslak Berge. Foto: Athina Forsland Berge

Skala
Markedet, altså kjøperne av laks, følger også nøye med. Hvis Kina får en, og med tiden flere leverandører av høykvalitets laks i eget land, vil det kunne endre dynamikken i det som idag er verdens best betalende marked. Ved en oppskalering av landets lakseoppdrett vil ikke spotprisen ligge på 140-150 kroner kiloet lengre. Dagens laksemarked i Kina trenger bare et par-tre fullskala NOAP-anlegg for å bli selvforsynt. Og så vil selvsagt det folkerike kinesiske markedet kunne vokse markant med økt tilbud og reduserte salgspriser.

Les også: Investeringsbudsjettene begynner å øke igjen. Og de virkelig store pengene ligger i landbasert oppdrett

Flyfrakt
Laks er et globalt produkt. Hele det øst-asiatiske laksemarkedet, som idag er avhengig av flybåren ferskfisk, har en prisdannelse preget av flyfraktkostnader fra leverandørlandene og prissetterne i Nord-Europa. Regionen har kjøpesterke kunder. Gitt at NOAP lykkes i Kina, vil en fort se lignende prosjekter i naboland som Japan og Sør-Korea. De er forresten i gang allerede – gjennom Proximar Seafood og Salmon Evolutions joint venture med Dongwon Industries.

Også de tradisjonelle lakseoppdretterne følger nøye med på utviklingen. Kina, og ta gjerne med Japan og Sør-Korea, dominerer markedet for flybåren laks. Hvis disse markedene, på sikt, vil trues, må mer fisk plasseres i andre markeder, primært hjemme i Europa. Det vil danne et press på både salgspriser, lønnsomhet og vekstmuligheter.

Varsku
Det er også et varsku til politikerne på Stortinget. Som reelt sett har sluttet å trykke nye oppdrettskonsesjoner – både i sjø og på land. Og med det skjenker investeringskapital, teknologi, lønnsomhet, avkastning, vekst og markedsandeler til konkurrerende nasjoner.

I mange år var det ambisiøse Atlantic Sapphire som tiltrakk seg oppmerksomhet og interesse for å skape bølger og dyptgripende endringer i det globale laksemarkedet. Nå er det aktører som Nordic Aqua Partners og Salmon Evolution som tar seg av dette.