Nordea Markets kliner til: – Prisingen av sektoren er for lav

Nyheter
1447

Nordea-analytiker Kolbjørn Giskeødegård mener hans lakseprognoser har vært for konservative. Nå ser han Marine Harvest i 235 kroner.

Giskeødegård har idag offentliggjort sin nye 56 siders sektorrapport. Og her løfter han både prisbane for laks og kursmål på aksjene.

«For 2019 forventer vi nå lavere vekst i tilbudet og en ytterligere økning i lakseprisene. Vår nye prisforutsetning for 2019-21 er 64 kroner (opp fra 62 kroner) pr. kilo. Vi argumenterer også for at prisingen av sektoren er for lav,» skriver den erfarne aksjeanalytikeren i rapporten.

Offensiv
Giskeødegård tar her til orde for en ny tilnærming til verdsettelse av lakseaksjene på Oslo Børs.

«Gjennomsnittlig P/E for 2019E på våre estimater er 11x, som er greit for en syklisk sektor, men gitt stabile gjennomsnittspriser over en femårsperiode, inkludert 2019-20 terminpriser, argumenterer vi for at sektoren skal verdsettes mer på linje med en mat og drikke peer group

Øker
«I vår SOTP-verdivurdering (sum of the parts – red. anm.) øker vi dermed vår målrettede EV/EBIT fra 9x til 10x for de fleste av selskapene under vi har dekning på. Som et resultat, øker vi kursmål med i gjennomsnitt 15 prosent, og markerer Marine Harvest (Kjøp/ 235 kroner) som vårt nye toppvalg i sektoren.»