– Nok et svakt kvartal

Nyheter
868

Lerøys første kvartalsresultat var 20 prosent lavere enn konsensus’ forventninger.

Bergensoppdretteren la frem resultatet for årets tre første måneder tirsdag morgen. Det var langt svakere enn på forhånd estimert.

«Det ser ut til at alle segmenter har negativ kostnadsutvikling i kvartalet og Vest sliter med nedgraderinger av ørret. LSG slaktet 32.3kt (sløyd vekt) i kvartalet, på linje med trading update, som gir en all-inclusive oppdretts EBIT på 16,1 kroner/kg – langt under (27 prosent) vårt 22,1 kroner/kg estimat,» skriver Sparebank1 Markets’ lakseanalytiker Tore A. Tønseth i et kundenotat i kjølvannet av offentliggjøringen av resultatet.

Tønseth forventer å redusere sin estimerte Lerøy-EBIT med minst fem prosent etter rapporten, og vil vurdere sin kjøpsanbefaling. Før resultatet ble kjent, hadde Tønseth et kursmål på 75 kroner for Lerøy-aksjen.

Heller ikke Pareto Securities var fornøyd med dagens rapport.

«De skuffende resultater var drevet av svak prisoppnåelse, spesielt på ørret for Sjøtroll, men konsernets kostnader var også preget av en kostnadsøkning på smoltutsett (mye relatert til brannen ved Lerøy Auroras smoltanlegg),» skriver analytiker Carl-Emil Kjølås Johannessen i en rapport utsendt før børsåpning tirsdag morgen.

«Vi forventer å redusere våre 2019-estimater med 6-7 prosent drevet av et svakt Q1, noe høyere kostnader og forventninger om mer volum i andre halvår sammenlignet med tidligere estimert. Vi har en kjøpsanbefaling med kursmål 83 kroner».

Lerøy-aksjen var ved børsslutt mandag sist omsatt på 62,22 kroner.