NOAH politianmelder oppdrettsfirma

Nyheter
961

Mattilsynet har avdekket svært omfattende luseskader på fisk i oppdrettsanlegg hos Lerøy Midt og Måsøval Fiskeoppdrett. NOAH mener det må politianmeldes.

De siste tiår har forskere over hele verden lagt frem rapporter om fiskenes ulike sanseegenskaper, adferd og sosiale organisering. Dr. Donald Broom, professor i dyrevelferd ved Cambridge Universitet sier: «Systemet for smerteoppfattelse hos fisk er i prinsippet det samme som hos fugler og pattedyr.»

– Den norske dyrevelferdsloven gjelder i like stor grad for fisk som for andre dyr. Det skulle man ikke tro når man ser hvordan oppdrettsnæringen drives. I anleggene lever fiskene et liv veldig fjernt fra sine instinkter og behov. Unaturlige forhold og svært høy dyretetthet fører ofte til skade og sykdom, sier Siri Martinsen, veterinær og leder for NOAH.

I Mattilsynets rapporter kommer det fram at selskapene har tillatt lusemengder 40 ganger høyere enn hva som er lovlig. Den ekstremt høye mengden lus har ført til omfattende og alvorlige skader på både oppdrettslaksen og villfisk. Selskapene har heller ikke avlivet syke eller skadede fisk, og dermed påført dem store lidelser over lang tid. Mattilsynet melder også at store mengder død fisk ikke er fjernet fra nøtene, noe som fører til dårlig vannkvalitet og betydelig smittepress for villfisk, fisken i anlegget og omkringliggende anlegg.

NOAH vil nå anmelde saken, og håper Mattilsynet gjør det samme.

– Dette er helt klare, og svært alvorlige brudd på dyrevelferdsloven. Ved så grove brudd bør ikke dette bare munne ut i vedtak om å «skjerpe seg», men i politianmeldelse og etterforskning. Derfor anmelder NOAH dette forholdet snarlig, og oppfordrer også Mattilsynet til å anmelde, sier Martinsen.