– Neste emisjon vil bli i en helt annen størrelse

Nyheter
0

Torghatten Aqua trenger mer penger for å realisere sine planer.

I forrige uke ble det kjent at oppdrettskonglomeratet Torghatten Aqua har hentet 80 millioner kroner i ny egenkapital via handelsplatformen Folkeinvest. Over 840 aksjonærer tegnet seg for både små og større aksjeandeler.

Mange av de nye investorene er småsparere, men det er også noen kjente navn på listen. Før emisjonen eide Gustav Witzøe 15 prosent av Torghatten Aqua gjennom Fjord Marin Holding. Gåsø Næringsutvikling, eid av Helge Gåsø, skutt inn tre millioner kroner i emisjonen. Det har også Gigante Havbruk gjort. Også Nova Sea-eier Aino Olaisens investeringsselskap Aino har tegnet seg for aksjer, til en verdi av to millioner kroner, melder Finansavisen.

I forbindelse med emisjonen på Folkeinvest varslet selskapet planer om notering av aksjen på Oslo Børs-eide NOTC i løpet av kort tid. Ifølge administrerende direktør Paul Birger Torgnes kan det skje allerede i løpet av første kvartal, og senest innen første halvår.

Torghatten Aqua sikter på å bli en betydelig landbasert matfiskoppdretter. Målsetningen er å produsere 45.000 tonn laks på land innen 2032. I tillegg til 12 millioner smolt. Da trenger en mer penger. Torgnes varsler nå ny emisjon «ikke før fjerde kvartal».

– Neste emisjon vil bli i en helt annen størrelse. Da er vi nok nødt til å bruke det profesjonelle markedet. Samtidig så har vi nå en del aksjonærer som selvfølgelig vil bli invitert til å delta i neste emisjon, men den største kapitalinnhentingen blir nok i det ordinære markedet, sier han til Finansavisen.