Når skatt ikke er en kostnad

Kommentarer
0

Er det synd på oppdretterne som må betale mer skatt?

Kjersti Sandvik, journalist i Fiskeribladet/IntraFish, serverer et flammende innlegg til støtte for regjeringens foreslåtte grunnrenteskatt. Etter at investeringer for 35 milliarder kroner er lagt på is, som en direkte konsekvens av skatteforslaget, skriver hun:

«Å male et bilde der arbeidsplasser forsvinner og investeringer stoppes, er uansvarlig.»

Les også: Støtter Fiskeribladet og IntraFish regjeringens forslag om grunnrenteskatt?

Tenåring
Hun mener at «reaksjonen vi ser minner om en tenårings protest, vant til å få alt det han peker på, som plutselig blir satt krav til.»

Og ikke nok med det:

«Hvorfor skal mindre cash gjøre investeringer umulig? Vil ikke investeringer trekkes fra grunnlaget for grunnrenteskatten? Hvis noen må ta ut 50 millioner i utbytte for å betale formuesskatt, må det bety at de sitter på enorme verdier. Er det da synd på dem fordi de må betale mer skatt?»

Kommentar: Aslak Berge

Foruten å avsløre at hun mangler elementære kunnskaper om finans, investeringer, fradragsgrunnlaget for grunnrenteskatten, og den kombinerte effekten av selskapsskatt, produksjonsavgift, formueskatt og utbytteskatt, vises nærmest en forakt for dem som over natten har fått servert en samlet skattebyrde på over 80 prosent.

Kostnad
I utgangspunktet er det overraskende at en næringsavis så til de grader argumenterer direkte mot lesernes og kundenes interesser. Ikke minst siden en grunnrenteskatt på havbruk vil berede grunnen for økt skattetrykk for noen som i vesentlig større og direkte grad høster av grunnrenten – fiskeflåten.

Men det teksten fremfor alt viser, er at Sandvik ikke ser på skatt som en kostnad. Selv ikke når denne tredobles.

Skatt er da heller ingen reell kostnad for Fiskeribladet. Avisen betalte 497.000 kroner i skatt i 2021. Samme år fikk de utbetalt 12,8 millioner kroner i pressestøtte. Det utgjorde 29 prosent av virksomhetens inntekter.

Skattepenger er først og fremst noe en får utbetalt, i rikt monn, hvert år.

Gjør dette noe med tankesettet for hvordan en driver butikken?

Det kan det ikke være tvil om. Når nær en tredjedel av inntektene tikker inn uten egen salgsinnsats, er det bare å tilpasse driftskostnadene slik at en kan sikre seg et akseptabelt overskudd, dog uten å passere en driftsmargin på ti prosent, som gir avkorting i pressestøtten. Det ligner mer på en offentlig forvaltningsvirksomhet enn en forretning slik avisens lesere ellers kjenner det.

Aktivitet
Som et apropos på dette har Fiskeribladet og IntraFish’ eier, NHST (som via DN også ivrer for grunnrenteskatt på havbruk), funnet tiden moden for å etablere en ny avis. Kystens Næringsliv skal dekke maritim industri (ikke inkludert fiskeri og havbruk).

Noe av det første de her vil merke er at oppdrettsnæringen er motoren for en stor grad av verftsindustri, service- og skipsfrakt langs kysten. Arbeidsbåter, slakteskip, fôrbåter og brønnbåter dominerer ordrebøkene ved landets verft.

Når norske oppdrettere i høst kollektivt har varslet investeringsstopp, betyr det et dramatisk fall i aktiviteten her.

For disse aktørene er skatt en kostnad.