– Når det gjelder digitalisering, har vi bare skrapt på overflaten

Nyheter
0

For å innfri strengere miljøkrav og møte kundenes økte etterspørsel etter produktkvalitet og sporbarhet, satser Kvarøy Fiskeoppdrett i økende grad på innovative tekniske og digitale løsninger.

Ifølge daglig leder, Alf-Gøran Knutsen, har Kvarøy Fiskeoppdretts omfavnelse av ny teknologi vært drevet av selskapets hovedmål: Å tilby laks av svært høy kvalitet uten å ofre verken miljøet eller fiskevelferden. 

Folks økende bekymring for miljøet og helsen til oppdrettsfisk har tvunget oppdrettsbransjen til å skjerpe seg, sier han. Teknologi og digitalisering er verktøyene vi bruker; ikke bare for å nå vårt hovedmål, men også for å møte både eksisterende og fremtidige regelutfordringer i bransjen.

Innovatør
I likhet med de fleste innovatører har ikke alle Kvarøy-investeringene lyktes. Det å satse på digitale løsninger har kostet både tid og penger. 

– Som en liten familiebedrift har vi verken ressurser, kapasitet eller egenekspertise til å utvikle avansert teknologi selv, så vi ser etter partnere som deler vår visjon om en mer bærekraftig bransje, sier Knutsen.

– Men hver gang vi oppdager en teknologi vi tror kan hjelpe oss, er vi raskere enn de fleste andre til å adoptere den.

Kvarøy har blant annet tatt i bruk BioMar-fiskefôr bestående av proteinrike mikroalger, samt luselaseren til Stingray.

Digitalisering
Selskapet er det første i bransjen til å anvende blokkjede-teknologi, som lar dem tilby både forbrukere og oppkjøpere rådata direkte fra kilden. Sammen med det Manolin har Kvarøy installert en dataintelligensplattform som forenkler tilgang, analyse og utnyttelse av data, støttet av KI-maskinlæring.

Knutsen sier at disse digitale verktøyene hjelper selskapet med å takle flere forretningskritiske utfordringer, fra bærekraftrapportering til produktsporbarhet, kvalitetskontroll og dataregistrering.

– Systemet gir oss ikke bare sanntids-synbarhet, det har også hjulpet oss med å oppnå bærekraftige sertifiseringer, for eksempel ASC, som vil hjelpe oss med å differensiere våre produkter fra konkurrentenes, sier han.

Setter standarden
ASC, eller Aquaculture Stewardship Council, ble etablert i 2010 og er et av verdens ledende sertifiseringsprogrammer innen oppdrettet sjømat. ASC har utviklet et omfattende sett av standarder, blant annet fôr- og sporbarhetsstandarder, i samarbeid med frivillige organisasjoner, akademikere, oppdrettere, detaljister og eksperter. Dermed dekkes hele forsyningskjeden innen oppdrett fra «merd til tallerken». Selskaper som søker sertifisering til ASCs akvakulturstandarder er underlagt årlige inspeksjoner på produksjonsstedet av tredjepartssertifiseringsorganer, som dekker miljømessige, sosiale og dyrevelferdsspesifikke områder og omfatter intervjuer med ansatte og lokalbefolkning. I noen tilfeller vil standardkravene også inkludere laboratorieanalyser av fôr, tilsetningsstoffer, sedimenter og produkter.

– ASC-merket er et kvalitetsstempel og innbefatter en QR-kode som gir kunder tilgang til informasjon om alle trinn i verdikjeden, så de vet hvor laksen kommer fra, oppdrettsprosessen og hva den inneholder, forklarer Knutsen. 

– Vår dataintelligensplattform henter inn data i sanntid, så det sparer oss for mye tid under inspeksjoner. Og med enklere tilgang til data, gir vi interessenter bedre gjennomsiktighet og forståelse av vår bærekraftsytelse, noe som hjelper oss med å bygge tillit og ta bedre funderte valg, sier han.

Går lengre enn samsvar
Per Lyslo Kristiansen, Key Account Manager for akvakultur i DNV, sier at Kvarøys fremtidsrettede tilnærming til bærekraft går lengre enn samsvar. 

– Kvarøy er sertifisert til flere standarder, som ASCs laksestandard, MSC & ASC Chain of Custody-sertifisering, GLOBAL G.A.P. Integrated Farm Assurance (akvakultur) og GLOBAL G.A.P. Chain of Custody, sier han. 

– Men for å kvalifisere som leverandør til enkelte av Kvarøys største kunder i Europa og USA, har de måttet ta ett steg lengre.

Alf-Gøran Knutsen sier at for å kunne levere til høyprofilerte forhandlere som Whole Foods, har Kvarøys tilgang til et omfattende datastyringssystem spilt en avgjørende rolle. I tillegg har selskapets digitale reise også åpnet for nye muligheter på andre områder. 

– Når det gjelder digitalisering, har vi bare skrapt på overflaten, sier Knutsen. – For eksempel, når vi kan bruke renere og mer omfattende data i felten, står vi bedre rustet til å drive forskning innen akvakultur, spesielt når det gjelder fiskefôr, som er en stor utfordring i bransjen. Vår tilnærming til digitalisering er enkel: Vi er villige til å prøve ny teknologi eller digitale løsninger som kan hjelpe oss med å produsere fisk av topp kvalitet og til å bli et mer bærekraftig selskap, avslutter Knutsen.