Næringssjefen i Alta kommune: – Om næringen ønsker vekst, er det et politisk ønske at veksten skal skje i lukkede anlegg

Nyheter
1574

Alta kommune arbeider med en ny arealplan med krav om at oppdrettsanleggene ikke skal slippe ut biologiske partikler. Saken skal behandles i kommunestyret i juni.

– Om næringen ønsker vekst, skal det skje i lukkede anlegg, sier næringssjef Jørgen Kristoffersen til Klassekampen.

Til iLaks presiserer Kristoffersen at det er et politisk ønske at veksten skal skje i lukkede anlegg, og at han ikke er sitert korrekt i Klassekampen.

Grieg Seafood er et av selskapene som har oppdrettsanlegg i finnmarkskommunen.

– Alta kommune foreslår at dersom vi vil gjøre vesentlige endringer på lokaliteter som krever søknad etter akvakulturloven, så kan vi ikke slippe ut organiske partikler fra anlegget. I dag finnes ikke den teknologien, sier samfunnskontakt Roger Pedersen i Grieg Seafood Finnmark.

Tidligere i april droppet Tromsø kommune kravet om lukkede anlegg, etter at at MDG, Rødt, SV og Ap i november først vedtok i kommunestyret at kommunen ikke skulle tillate flere oppdrettskonsesjoner, og at eksisterende konsesjoner ikke skulle forlenges uten at de var i lukkede anlegg. Vedtaket skapte sterke reaksjoner, spesielt fra oppdrettsnæringen.