– Nå viser marginene seg best for oss i nord

Nyheter
916

Norway Royal Salmon (NRS) har tidoblet sin egen lakseproduksjon på 12 år. Og fremtiden for selskapet ligger i nord.

I år slakter de 40.000 tonn egen laks. På sikt er målsetningen er nesten dobbelt så mye. Veksten har vært omfattende for selskapet som startet som et salgsselskap i 1992.

– Svært få hadde tro på laks i Troms og Finnmark når vi startet egen oppdrett der i 2007. Nå viser marginene seg best for oss i nord, så vi er kjempefornøyde med å ha cirka 90 prosent av vår produksjon der, fastslår en fornøyd finansdirektør Ola Loe overfor iLaks.

NRS solgte i september sin virksomhet i Sør-Norge til et konsortium av tre lokale oppdrettere for drøyt 1,2 milliarder kroner.

Konsesjonsvinner
I forkant av børsnoteringen i 2011 kjøpte NRS flere selskaper med ledig kapasitet til å produsere.

– Disse har vi utnyttet nå i årene etterpå. Siste runde tildeling av lisenser i Norge var i 2014. Vi var vinnere av ti nye lisenser. Det er disse vi nå tar i bruk for fullt framover, sier Loe ivrig i selskapets lokaler i Trondheim.

Konsernsjef Charles Høstlund er optimist. Også med tanke på tildelingen av utviklingskonsesjoner i 2015 og 2016, der etter gigantmerdene Arctic Offshore nå tar form.

– Vi har hatt muligheter til å vokse ved å utnytte konsesjonene vi hadde før 2014, samt tillatelsene vi har fått etterpå. Arctic Offshore-prosjektet kommer i sjøen neste år. Da har vi mulighet til å vokse videre. Så vi har vært igjennom en fase med vekst og skal fortsette å vokse, sier Høstlund.

Selger for andre
– Volumet laks vi selger fra andre oppdrettere har vært svakt økende samtidig som vårt eget volum har vokst mye. 90 prosent av egen produksjon skjer nå i Troms og Finnmark. Det er ingen tvil om at egenprodusert fisk er det vi jakter på. Vi kjørte en strategisk vurdering på hva vi skulle gjøre. Det endte med å selge i sør. Nå er det aktivitet i nord og på Island som teller for NRS, forklarer Høstlund.

Utviklingen gjør at de nå selger laks til over 50 land verden rundt, særlig i Asia.

Loe skyter inn at også andre børsnoterte selskap har best margin i nord.

– Vi vil jo understreke vår grønne profil, etter at vi fikk grønne lisenser i 2014. Vi er sertifisert for å redusere miljømessing påvirking, fastholder Loe.

Egen settefisk
NRS bygger nå et heleid anlegg for settefisk, og blir med det mindre avhengig av å kjøpe fra andre selskap i Norge.

– Vi skal vokse på en god og skikkelig måte, og er ikke ferdig vokst, sier Høstlund. – Vi skal blant annet vokse med et nytt anlegg for produksjon av settefisk i Dåfjorden i Troms. Vi sikrer her verdikjeden vår. God smolt i sjøen skal forbedre produksjonen vår. Første fisken kommer i sjøen i 2021.

Første mål er 70.000 tonn laks i egen årsproduksjon.

– Norsk regelverk fungerer bra men vi kunne selvfølgelig ønske optimalisering og forenkling. Rammebetingelsene lever vi godt med, men har også dialog med myndighetene om forbedringer, avslutter Høstlund.