Nå starter rettsaken om Losna Seafoods gigantiske oppdrettsanlegg

Nyheter
0

Men ligger det på land eller i sjøen?

Vestland fylkeskommune ga Losna Seafood konsesjon for 28.600 tonn MTB (maksimal tillatt biomasse) 15. mai 2020. Lokaliteten ligger på øyen Losna, ved Krakhellesundet i Solund kommune i Ytre Sogn. Konsesjonen for landbasert lakseoppdrett ble imidlertid trukket tilbake noen få uker seinere.

En del av tvistegrunnlaget er hvorvidt oppdrettslokaliteten faktisk ligger på land.

I august ifjor varslet Losna Seafood at «det er aktuelt å reise sak om gyldigheten av tilbaketrekkingsvedtaket, jf. tvisteloven paragraf 5-2.»

Les også: 28.000 tonn laks på spill: Fiskeridirektoratet har trukket tilbake konsesjonen til Losna Seafood

Losna Seafood mener tilbaktrekkingsvedtaket er ugyldig fordi det ikke hefter noen materielle eller personelle kompetansemangler ved tildelingen av den landbaserte akvakulturtillatelsen.

Mandag morgen starter rettsaken mellom Losna Seafood og Nærings- og fiskeridepartementet i Førde Tingrett. På agendaen står «Gyldigheten av omgjøringsvedtak for tillatelse til landbasert oppdrett av matfisk av laks, ørret og regnbueørre».

Det er satt av fem dager til rettsforhandlingene.