28.000 tonn laks på spill: Fiskeridirektoratet har trukket tilbake konsesjonen til Losna Seafood

Nyheter
1656

Gründer varsler kamp mot avgjørelsen.

20. mai sto jubelen i taket. Da hadde Losna Seafood og primus motor Geir Nordahl Pedersen fått konsesjon til å produsere 28.000 tonn laks på Losna, ved nordsiden av Sognefjordens munning. Nå var neste trekk å gå ut i markedet og hente penger for å bygge anlegget.

Men like før helgen fikk sotramannen brev fra Fiskeridirektoratet med beskjed om at oppdrettskonsesjonen var trukket tilbake.

Anke
– Vi er svært overrasket over beslutningen i Fiskeridirektoratet, og vi selvsagt anke denne avgjørelsen, sier Geir Nordahl Pedersen til iLaks.

Vedtaket er knyttet til at Fiskeridirektoratet ikke mener anlegget er et landbasert oppdrettsanlegg. Losna Seafood planlegger et gjennomstrømningsanlegg like ved strandkanten ved Krakhellesundet, ikke et såkalt RAS-anlegg som er mer utbredt og gjenbruker vann. Hvis det regnes som et sjøanlegg, får en ikke matfiskkonsesjoner gratis. Da må en bla opp mye penger. En ordinær matfiskkonsesjon prises idag til rundt 200 millioner kroner – for retten til å produsere 1.200-1.300 tonn laks per år.

– Det er klart at at Vestland Fylkeskommune mener det er en landbasert anlegg, som oss, og har tildelt en riktig tillatelse. Vi ser frem til å få belyst saken i og med at det er tildelt lignede konsesjoner i andre deler av landet, sier han.

Teknologi
Nordahl Pedersen ønsker ikke å nevne ikke konkrete navn. Men et selskap som Andfjord Salmon, som har gått som en kule på børsen, baserer sin produksjonsteknologi på gjennomstrømning av sjøvann.

– Det er interessant å se at direktoratet sier at om vi hadde valgt en annen teknologisk løsning ville vi fått det godkjent som landbasert anlegg. Selv om løsningen er svært mye dyrere. Og det forstår vi ikke. Fordi anlegget ligger på det som i dag er tørt land og prisinsippet om teknologinøytralitet er fremhevet i denne ordningen.

– De skulle ha en høy grad av innovasjon, men det de sier at de dyreste løsnignene er de beste løsningene, fortsetter han. – Forstå det den som kan.

Urimelig
– Det kan umulig være i politikernes interesse å øke produksjonskostnadene på laks i Norge, verken på sjøbasert eller landbasert produksjon. Og vi vil jo aldri gi oss på denne avgjørelsen her. 

– Det er jo helt urimelig, enkelt og greit. Men jeg går ut i fra at vi i klagen får belyst saken, sier Nordahl Pedersen som føler seg overkjørt av Fiskeridirektoratet.

– Vi vil kjøre denne saken her helt til the bitter end. Underveis er det noen som må ta inn over seg at det er en lovlig tildelt konsesjon. Hvis de vil endre reglene så må de gjerne gjøre det, men det må være en viss forutsigbarhet.

– Vi har fått ankefristen utsatt til over sommeren, men det er jo litt kjedelig å få et slikt brev dagen før vi reiser på ferie. Det svir litt når en har jobbet med fem år med et case, og så kommer noe slikt med et ekstremt tynt grunnlag, avslutter han.