Nye eiere vil videreutvikle lakseforedlingen i den gamle hermetikken i Abelvær

Nyheter
0

Havørn Invest og Teft Eiendomsutvikling overtar rubb og stubb, og vurderer ekspansjon.

Produksjonslokale og drift er overtatt av Magnus Kjøraas, gjennom selskapet Havørn Invest, sammen med Teft Eiendomsutvikling. Sistnevnte eier 34 prosent av driftsselskapet, mens Havørn Invest eier 66 prosent. For eiendomsdelen er eierforholdet det motsatte, skriver Ytringen.

Magnus Kjøraas. FOTO: Privat

– Jeg har tidligere fått filetert fisken hos Salaris, som jeg igjen solgte videre til mine kunder gjennom Havørn Sjømat. Ved å kjøpe opp både eiendom og drift vil jeg sikre både at produksjonskapasiteten holdes oppe og at muligheten for utvikling og ekspansjon er til stede, sier Magnus Kjøraas til avisa.

Bakgrunn fra Nils Williksen
Kjøraas, med bakgrunn fra tidligere Nils Williksen, etablerte Havørn Sjømat i 2018.

Frem til årsskifte var det Salaris Salmon, ved Knut Harald Kristiansen, som produserte laksefilet i lokalene i Abelvær i Nærøysund kommune i Trøndelag. Tallene for 2021 viste en omsetning på cirka 100 millioner kroner, og den omsetningen ønsker de nye lokale eierne å videreføre og forbedre, skriver avisa.

Det var i 2016 finnmarkingen Knut Harald Kristiansen kastet sine øyne på den gamle hermetikkfabrikken, med en historie helt tilbake til 1802. Det året kjøpte Niels Brandtzæg hele fiskeværet Abelvær. Birger sr. Brandtzæg kjøpte fabrikken 126 år senere, og i dag er det hans sønn, Mathias Brandtzæg, som er daglig leder ved fabrikken.

Fra venstre: Sagfører Greiff, sorenskriver Anthon Brandtzæg, væreier Nils Christian Brandtzæg. Bildets eier Birger Brandtzæg, opplyser de fire andre er ukjente.
sor-gjaeslingan.no

En historie om familien Brandtzæg
Det er en lang og mangslungen historie som ligger i veggene i produksjonslokalet i Abelvær.

I produksjonslokalene har det vært produksjon av hermetikk og sjømat av en rekke ulike aktører, med eller uten en Brandtzæg på laget. Blant andre Norway Foods, som drev sardinproduksjon her frem til 1989.

Mathias Brandtzæg kom på banen igjen i 2019, etter at Knut Harald Kristiansen ikke klarte å starte opp etter sitt kjøp, som følge av konkursen i Polartic Seafood, som drev lignende slaktelinje i Øksfjord i Finnmark.

Mathias Brandtzæg fortsetter som daglig leder for de opp mot 40 ansatte ved fabrikken.