Etablerer nytt eksportselskap for laks i Rørvik

Nyheter
2163

Magnus Kjøraas, som har bakgrunn fra Nils Williksen, starter opp eksportselskapet Havørn.

Design: Nowa Designverksted

«Mange viktige forutsetninger for å skape en framtidsrettet og moderne eksportør i regionen eksisterer; gode flyforbindelser med omverden, lokalt eierskap av ressurser og vilje til å skape arbeidsplasser. Selv om Havørn ikke kun skal basere seg på eksport av laks fra lokalområdet, er det likevel en medvirkende årsak til at en nå tar skrittet og etablerer selskapet», skriver selskapet.

Navnevalget forklarer selskapet slik:

«Varemerket Havørn er valgt fordi vi mener det vil være lett å huske, det vil skille oss fra andre og det er et sterkt symbol for kysten som vi lever av.»

Selskapet skal være operativt fra 26. november.