Nå skal det bygges landbasert lakseoppdrett ved Honningsvåg

Nyheter
0

Troms og Finnmark fylkeskommune ga denne uken tillatelse til landbasert anlegg for matfisk av laks med en maksimalt tillatt biomasse på 3.600 tonn i Nordkapp kommune. 

– Dette er det første større anlegget for matfisk av laks på land som har fått tillatelse i Troms og Finnmark og vi gleder oss til Nordkapp Laks nå realiserer planene for anlegget, sier Karin Eriksen, fylkesråd for næring, plan og miljø i en pressemelding.

Nordkapp Laks var tidligere kjent under navnet OFS Nordkapp.

Anlegget ble i april 2021 omsøkt til fylkeskommunen for 10.000 tonn MTB (maksimalt tillatt biomasse) med to planlagte faser i utbygginga på land ved det gamle fergeleiet i Storbukt ved Honningsvåg i Nordkapp kommune

Smolt til produksjonen skal kjøpes fra ekstern leverandør for så å «sjøsettes» i anlegget for videre produksjon av slakteklar laks opptil 3,8 kg. Anlegget skal driftes med kombinasjon av resirkulering (RAS) og gjennomstrømming, utelukkende med sjøvann. Ferskvann til produksjonen vil fremskaffes gjennom avsalting.

Selskapet har så langt ikke tatt stilling til type teknologi og tekniske løsninger ved anlegget. Statsforvalteren i Troms og Finnmark har satt begrensning på produksjon til 4.000 tonn laks per år og setter også krav om rensing, rensekontroll av avløpsvann og slambehandling ved anlegget.

– Jeg mener at det er positivt at anlegget vil gi grunnlag for arbeidsplasser og lokale ringvirkninger. Det er viktig at havbruksnæringen videreutvikles innenfor miljømessige og bærekraftige rammer, avslutter Eriksen i pressemeldingen.