Nå har arbeidet startet med det andre «Egget»

Nyheter
0

Og det kan bli produsert et enda større egg i løpet av året.

Sommeren for to år siden ble det lukkede anlegget «Egget» sjøsatt. Fra livbåtfabrikken til Herde Kompositt i Ølve ble det 21 meter høye slept på lekter til Romsdalsfjorden, hvor det har vært gjennom en prøveproduksjonsperiode.

Ovum står bak det mye omtalte lukkede oppdrettsanlegget «Egget».

– Egget skal løse alle de store utfordringene til næringen: Lus/alger, rømming, oppsamling av slam, eller gjødsel som vi liker å kalle det, ingen fôrspill, ingen predatorer og bedre arealutnyttelse – oppdrett på steder som idag ikke kan brukes til det. Men det viktigste er at fisken skal få et bedre liv inne i Egget, har daglig leder i Ovum, Siri Vike, tidligere uttalt.

Lav dødelighet
Det første utsettet i anlegget hadde en dødelighet på 0,7 prosent.

Foto: Ovum

– Egget har lyktes. Fisken trives. Nå er vi i gang med å lage egg nummer to. Ballen har begynt å rulle, sier Kim Røssland, daglig leder ved Herde Kompositt, til Tysnes Bladet.

For et par uker siden ble det første egget fraktet tilbake fra Romdalsfjorden på en lekter eid av Tronds Marine til Ølve. Nå ligger det i fjorden like utenfor Herdes fabrikk, klart for å bli tatt på land. Noen justeringer skal gjøres før det på ny skal settes på sjøen, og fylles med laksesmolt.

– Det er lukkede oppdrettsanlegg som er framtiden for Norge, mener Kim Røssland.

Større egg
Parallelt med den forestående oppgraderingen av prøveegget, pågår produksjonen av egg nummer to for fullt. Dette egget er samme type og størrelse som prototypen. Produksjonen skjer ved å sette sammen fem forskjellige deler inne i produksjonshallen.

Foreløpig brukes teknologien kun på smolt, i et egg med en høyde på 21 meter. Men ambisjonene er å gå inn i matfisk også. Ifølge Tysnes Bladet er det snakk om å starte bygging av et langt større egg, seinere i år.

– Vi er i startfasen for å bygge fem egg, 44 meter høye, sammen med Akvakulturpartner og Hofseth. Og det skal vi bruke på utviklingstillatelsene våre, har Siri Vike tidligere uttalt.

Hun håper på en «hel kartong med egg».

Foto: Herde Kompositt