– Jeg har det som plommen i Egget

Nyheter
0

Siri Vike håper på en hel kartong med Egg.

Hun kaller seg «Egg-leder». Siri Vike er velkjent fra mange års innsats i oppdretsnæringen, ikke minst i fra ledende stillinger i Cermaq og Pharmaq. Nå er hun direktør for fiskehelse i teknologiselskapet Ovum.

Ovum står bak det mye omtalte lukkede oppdrettsanlegget «Egget».

– Egget skal løse alle de store utfordringene til næringen: Lus/alger, rømming, oppsamling av slam, eller gjødsel som vi liker å kalle det, ingen fôrspill, ingen predatorer og bedre arealutnyttelse – oppdrett på steder som idag ikke kan brukes til det. Men det viktigste er at fisken skal få et bedre liv inne i Egget, sier Vike, og legger til at hun har det som plommen i egget.

Sensorer
Pilotanlegget er bygget i kompositt, og er rikt utstyrt.

– Vi har massevis av sensorer. Det er jo mer som et settefiskanlegg enn et matfiskanlegg. Inne i «eggeplommen» har vi kamera. Vi tar bilder hver dag, og så langt har vi funnet fem lus.

Sammen med teamet sitt sjekker Vike det meste i pilotanlegget; hudskader, skjellskader og hjelleskader.

– Heldigvis er fisken vår fin. Hypotesen om at AGD blir ti ganger verre i lukket teknologi er ikke bekreftet. Vi har hatt AGD, men har ikke hatt behov for behandling, forteller Vike.

Siri Vike, Ovum. Foto: Aslak Berge

Gitarkasse
Noe annet de har brukt tid på å sjekke er akustikk.

– Jeg var spent på om vi hadde laget en gitarkasse, med støy inne i anlegget. Det måtte vi sjekke. Men alt det var i orden, bortsett fra hovedpumpeluken, som, når den ble slamret igjen, ga 185 desibel. Det kan gi skader for hørselen til fisken.

Fiskeutsettet i Egget måles opp mot et søsterutsett i et åpent sjøanlegg.

– Søsterfisken har en dødelighet på 17 prosent, mens vi har en dødelighet på 0,7 prosent. Men søsterfisken har vært lusebehandlet tre ganger. Det er viktig å unngå lusebehandling, understreker hun, og gjentar med det hovedbudskapet til Nina Grieg i en tidligere seanse på dagens EWOS-seminar på Solstrand.

Les også: Derfor satser Grieg Seafood tungt på postsmolt

– Som en pilot og første gangen er vi veldig godt fornøyd, sier hun, og viser særlig til lav fôrfaktor.

– Vi har kontroll med fôringen, det er det som er forklaringen, sier hun, og legger til at selskapet er «Cargill-mester» i fôrutnyttelse.

Hjerneblødning
Den lave dødeligheten har potensiale til å bli enda lavere:

– 80 prosent av de som er døde skyldes hjerneblødning, fra sår av at fisken hopper i veggen. Hadde vi hatt hoppenett, hadde vi hatt enda lavere dødelighet, sier hun.

Foreløpig brukes teknologien kun på smolt, i et egg med en høyde på 21 meter. Men ambisjonene er å gå inn i matfisk også.

– Vi er i startfasen for å bygge fem egg, 44 meter høye, sammen med Akvakulturpartner og Hofseth. Og det skal vi bruke på utviklingstillatelsene våre, sier Vike, og håper på en «hel kartong med egg».