Nå faller fôringen – og biomassen presses ned

Nyheter
0

Redusert utfôring parret med fortsatt høye uttak av fisk.

Norske lakseoppdrettere shoppet 225.000 tonn fiskefôr i oktober. Det er en nedgang på to prosent fra oktober 2020, viser Akvafaktas månedsstatistikk som ble fremlagt onsdag kveld.

Samtidig som fôrforbruket faller går lakseeksporten på høygir. I løpet av oktober ble det eksportert 148.000 tonn laks, noe som representerer en oppgang på romslige åtte prosent fra fjoråret.

Det betyr at biomassen, varelageret av fisk i sjøen, settes under press.

iLaks rapporterte i forrige uke Fiskeridirektoratets beregning om at landets laksebiomasse var 1,8 prosent over fjoråret ved utgangen av oktober. Dette nivået bekreftes av Akvafakta, som setter biomassen til 850.000 tonn – to prosent over nivået 12 måneder før.

En magrere biomasse betyr at det blir mindre fisk å slakte på – og selge – i månedene som kommer. I et marked preget av tildels sterk etterspørselsvekst vil det normalt bety økte laksepriser.