Høyere snittvekter holder biomassen 1,8 prosent over fjoråret

Nyheter
0

Den stående laksebiomassen i Norge var ved utgangen av oktober 902.994 tonn, opp fra 887.040 tonn samme måned året før.  

2021-generasjonen var på 366.951 tonn ved utgangen av måneden, sammenlignet med 354.509 tonn for 2020-generasjonen samme måned året før, rapporterer Fiskeridirektoratet.

2020-generasjonen var på 535.680 tonn ved utgangen av oktober i år, sammenlignet med 531.063 tonn for 2019-generasjonen samme måned året før.

Biomassen for tidligere utsett utgjorde 363 tonn per oktober, mot 1.468 tonn samme måned året før.

Snittvekten for generasjonene 2021 og 2020 var henholdsvis 1,140 og 3,836 kilo ved utgangen av oktober. For samme måned året før var snittvektene henholdsvis 1,112 og 3,640 kilo.

Ifølge Akvafakta har det per uke 43 (månedskiftet oktober/november) blitt solgt 11 prosent mer fiskefôr i år enn for samme periode i fjor.