Nå faller bruken av rognkjeks til avlusing

Nyheter
2285

Flere produksjonsområder viser drastisk nedgang.

Mandag kunne iLaks rapportere at rognkjeksmarkedet nærmer seg en metning. Med 21 aktive produksjonsanlegg er det blitt etablert et negativt press på prisene. Rognkjeks har lenge vært et populært og ofte foretrukket alternativ til en bærekraftig avlusing av oppdrettslaks.

Manolin definerer seg som et «tech-selskap» og er basert i Bergen. Oppstartselskapet leverer dataanalyse for oppdrettere over hele landet, og hjelper dem med å forbedre lusebehandlingsstrategier og helseprognoser. Med rapportene om metning i markedet for rognkjeks og synkende priser, tok Manolin en kikk på hvordan oppdrettere for tiden bruker rensefisk i bekjempelse av lus. Kilden for data til analysen er Barentswatch.

Synkende
Et sammendrag av resultatene og trendene er oppsiktsvekkende:

• Totalt sett er bruken av rognkjeks synkende – for første gang
• Prognosen for resten av året tyder på at en ikke vil møte tidligere antall
• PO3 og PO6 har vist drastisk nedgang i rognkjeks-utsett

Totalbruk i hele Norge nådde en topp i 2018, og har falt betydelig i år. Rundt ti millioner rognkjeks vil måtte bli satt ut i løpet av de neste ti ukene for å utligne fjorårsbruken.

Topp i fjor
Antall lokaliteter som bruker rognkjeks har vært lignende de siste årene, med 317 lokaliteter som har satt ut rognkjeks så langt inneværende år.

I 2019 er det blitt brukt mer rognkjeks i begynnelsen av året sammenlignet med 2018. Imidlertid har bruken siden uke 20 i år vært lavere, med dobbelt så mange rognkjeks som ble brukt denne gangen i fjor.

Klare trender
Ved å dele opp noen av disse statistikkene er det klare trender som viser hvilke produksjonssoner som bruker rognkjeks mest. Produksjonssonene tre og seks hadde den største reduksjonen i bruken – med 50 prosent mindre bruk hittil i 2019.

Slik det fremgår akkurat nå, er det bare ett produksjonsområde (PO2) som har satt ut mer rognkjeks i 2019 enn 2018.

Lusepress
Så hvordan vil det fremtidige markedet for rognkjeks se ut innen lakseoppdrett?

– Vårt syn er at det er mange uforutsigbare årsaker til at disse trendene kan oppstå, herunder lusepress, miljøfaktorer og antall aktive lokaliteter, sier Tony Chen, daglig leder i Manolin, til iLaks.

– Fra vårt ståsted tyder imidlertid trendene på at selskaper blir mer strategiske i lusekampen. Mens lokaliteter bruker mindre totalt av rognkjeks gjennom en produksjonssyklus, øker mengden de bruker samtidig og effektiviteten til bruken, påpeker han.

– Det kan hende at markedet ikke ser den samme veksten som tidligere år, og det vil være interessant å se hva som skjer de neste ti ukene. Det kan ikke bli den samme veksten som tidligere år, men behovet for dem forblir når lokalitetene fortsetter å finjustere valgene sine for å finne den beste løsningen for dem, sier Chen.