Nå er rettsaken i gang: – Det er det regnestykket staten sliter med i Trafikklyssystemet

Nyheter
777

Milliarder i potten når 25 oppdrettere har saksøkt staten.

Mandag morgen startet rettsaken om den såkalte Produksjonsjusteringsforskriften i Sogn og Fjordane Tingrett i Førde. Saksøker er en samlet oppdrettsnæring på Vestlandet, 25 virksomheter, som på seinvinteren 2020 fikk vite at Nærings- og fiskeridepartementet ga Produksjonsområde 4 (PO4) rødt lys i det nye Trafikklyssystemet.

Det innebærer at alle havbruksselskap mellom Nordhordland og Stad redusere sin matproduksjon med seks prosent.

Nederlag
Prosessfullmektig for gruppen av oppdrettere er Thommessen-advokat Trond Hatland. Det er den samme advokaten som påførte staten et nederlag i «Norwegian Gannet»-saken i fjor sommer.

– Regjeringen har valgt forskrift, som ikke gir klagerett, sier Hatland i sitt innledningsforedrag. Det er altså ikke et enkeltvedtak ifølge Forvaltningsloven. – Dermed står vi igjen med dette alternativet (å prøve dette rettslig – red. anm.), sier Hatland fra sin skranke i rettsalen i Førde.

Han mener departementsvedtaket er bygget på «tilfeldigheter og vilkårligheter».

Les også: Om tolv dager barker vestlandsoppdrettere og staten sammen i retten. Her er sluttinnleggene

Fakta
– Denne saken er ikke et angrep på trafikklyssystemet som sådan, den retter seg mot et ufundamentert og vilkårlig vedtak om nedjustering av produksjon i PO4, fortsetter adokaten.

– Oppsummert mener vi at saken er så enkel at et vedtak som dette må bygges på fakta, sier han.

Trond Hatland fremhever fundamentet for oppdretternes rettssikkerhet.

– Realiteten er at oppdretterne har fått permanente produksjonsrettigheter. Slik har det vært siden 1973, påpeker Hatland, og viser til innføringen av konsesjonsloven det året.

Bakser med
– Hvordan kan vi beregne at lus har gitt x prosent dødelighet for villaksen? Det er det regnestykket staten sliter med i Trafikklyssystemet, sier Hatland.

– Og hvordan kan vi anslå andelen laks som dør av lakselus? Det er det andre spørsmålet staten bakser med i Trafikklyssystemet.

Det er satt av ti dager til rettsforhandlingene i Sogn og Fjordane Tingrett. iLaks vil løpende dekke rettsaken.