Mowi vil ennå ikke bryte med Vlantana Norge: – Vi kan ikke basere forhold til våre leverandører på andre selskap sine revisjoner eller tiltak

Nyheter
1951

Både Schenker og ASKO har sagt opp kontrakten med Vlantana Norge etter at det har blitt avdekket kritikkverdige verdig forhold hos transportøren. Mowi på sin side, ønsker ikke å ta en beslutning ennå.

Ifølge en rapport Arbeidstilsynet har det blitt påvist brudd på åtte forskjellige lover og forskrifter knyttet til arbeidstid og lønn hos Vlantana Norge, skriver Lastebil.no. Schenker terminerte onsdag avtalen med transportøren etter å ha avdekket at dokumentasjon som er innhentet ved tidligere revisjoner var feilaktig. Dagen etter gjorde ASKO det samme.

iLaks har spurt Mowi om de også kommer til å bryte med Vlantana Norge, sett i lys av hva de to andre har gjort.

– Vi må gjøre egne undersøkelser for å kunne vurdere situasjonen og planlegge eventuelle tiltak. Vi kan ikke basere forhold til våre leverandører på andre selskap sine revisjoner eller tiltak, skriver kommunikasjonsdirektør Ola Helge Hjetland til iLaks.

Mowi har tidligere ikke utført revisjoner mot Vlantana Norge, men mot det litauiske moderselskapet Vlantana UAB, uten å ha avdekket brudd.

– Funnene er selvsagt ikke bra
På spørsmål om hvilke tanker Mowi har om funnene til Arbeidstilsynet, og når selskapet forventer å kunne ha noe mer konkret å komme med i saken, svarer Hjetland:

– Funnene Arbeidstilsynet viser i sin rapport er selvsagt ikke bra. Vi kan ikke kommentere den videre prosessen, men vil komme tilbake når vi har gjort nødvendige vurderinger.

I likhet med Mowi, avventer også PostNord.

– Dersom de alvorlige anklagene i denne saken er riktig, vil det selvsagt få konsekvenser skriver kommunikasjonssjef i PostNord, Bjørn Thorvaldsen i en e-post til Tungt.no.

Jobber med rapporten
Daglig leder Terje Larssen i Vlantana Norge, ble ansatt for under en måned siden. Han har uttalt til Romerikes Blad at selskapet holder på å jobbe seg gjennom rapporten, og undersøke det Arbeidstilsynet har påpekt.

– Det er alvorlig, men ikke graverende med tanke på hvor lang frist vi har fått på å sette i gang tiltak mot de påleggene vi har fått. Vi kommer også til å sette disse i gang før fristen går ut 25. mars til neste år, sier han.

Larssen jobbet for øvrig tidligere i fem år for Marine Harvest, som i dag altså er Mowi.