Mowi starter utslakting etter PD-påvisning i Rogaland

Nyheter
1504

Det er påvist pankreassykdom (PD) forårsaket av SAV 2 på Mowis sjølokalitet Halsavika i Rogaland.

Det skriver Mattilsynet.

Mowi varslet Mattilsynet 25. oktober om mistanke om SAV 2 på Halsavika. Mistanken bygget på positive analyseresultater (PCR) fra PatoGen.

Nye prøver ble tatt 25. oktober av autorisert fiskehelsepersonell fra virksomheten. Prøvene ble analysert ved Veterinærinstituttet. PD diagnosen, forårsaket av SAV 2-subtype, ble bekreftet 4. november.

Variant SAV 3 er den vanligste subtypen av PD-virus sør for Stadt, og det er svært uvanlig å påvise SAV 2 i dette området. Det er også et mål at SAV 2-subtypen ikke skal spres sør for Stadt.

– Mattilsynet ser alvorlig på funnet i dette oppdrettstette området. Lokaliteten ligger dessuten i et kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA). Påvisning av SAV 2 forverrer kompleksiteten i sykdomsbildet i området, sier Ole Fjetland, regiondirektør i Mattilsynet.

Mowi har på eget initiativ startet utslakting, og Mattilsynet vil sette en frist for når anlegget skal være tømt for fisk.

Mattilsynet har startet kartlegging av smittestatus i området. Anlegg som ligger innenfor en radius på 30 kilometer fra smittet lokalitet blir fulgt opp. For å forhindre smittespredning, er lokaliteten pålagt restriksjoner. Det er blant annet forbudt å flytte fisk og utstyr uten særskilt tillatelse.

Mattilsynet vurderer å opprette et kontrollområde rundt smittet lokalitet for å forebygge, begrense og bekjempe utbredelsen av SAV 2.