Mistanke om PD i Rogaland

Nyheter
1051

Det er mistanke om pankreassykdom (SAV 2) ved Mowis sjølokalitet Halsavika i Tysvær kommune i Rogaland fylke.

Det melder Mattilsynet.

KART: Barentswatch

Mowi varslet Mattilsynet 25. oktober om mistanken på lokaliteten. Mistanken bygger på positive analyseresultater (PCR) fra PatoGen.

Det blir tatt nye prøver på lokaliteten mandag. Disse blir etterpå sendt til Veterinærinstituttet for verifisering.

For å forhindre eventuell smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Pankreassykdom forårsakes av et virus som kan føre til sykdom hos laks og regnbueørret. Viruset er ufarlig for mennesker.