Mowi har funnet ut hvorfor all fisken døde i nytt settefiskanlegg: – Årsaken er sammensatt

Nyheter
1590

I begynnelsen av mai døde brått 1,5 millioner yngel i Mowis nye settefiskanlegg på Sandøra i Skjervøy kommune. Nå vet selskapet hvorfor det skjedde.

Mowi varslet Mattilsynet 6. mai om hendelsen, som skjedde på yngel under startfôring og kort tid etter oppstart av anlegget. Siden da har den børsnoterte oppdretteren jobbet med med flere laboratorier og leverandører for å få avklart det fulle årsaksbildet, og nå forteller Mowi for første gang hva som hendte.

Eivind Nævdal-Bolstad. FOTO: Mowi

– Årsaken til dødeligheten på Sandøra er sammensatt, men skyldes i hovedsak gjelleskader, som resultat av oppsamling av organisk biologisk materiale mellom karavløp og det mekaniske filteret. Det ble i perioden før hendelsen gjort forsøk på å fjerne materialet, men dette var ikke nok til å hindre en uønsket vannkvalitet, sier kommunikasjonssjef Eivind Nævdal-Bolstad i Mowi til iLaks.

Mistenkte giftig gass
Det gamle settefiskanlegget til Mowi på Kågen hadde gjennomstrømmingsteknologi, mens nyanlegget på Skjervøy bruker RAS. 

Nævdal-Bolstad sier det var mistanke om den ekstremt gifte gassen hydrogensulfid (H2S), som har ført til flere hendelser med akutt fiskedød i RAS-anlegg de siste årene.

– Men undersøkelser av vannkjemi og mikrobiologi avkrefter at dette var tilfelle, sier han.

Nævdal-Bolstad forteller videre at de har gjort en grundig evaluering av hendelsen, og iverksatt en rekke tiltak for å sikre at dette ikke skal skje igjen.

– Mattilsynet er også informert om årsak og tiltak, og de har også lukket saken fra sin side, sier han.

Brannårsak avklart
I fjor høst oppstod det også brann på anlegget, som kostet 400 millioner kroner å bygge. Også her har man funnet ut hva som egentlig skjedde.

– Evalueringen viste at årsaken til brannen var gnister fra sveisearbeid som antente en CO2-blokk. Håndteringen av hendelsen ble gjort på en god måte, og entreprenøren har også gjort noen justeringer i hvordan slike varmearbeider blir utført, forklarer kommunikasjonssjefen i Mowi.

Nævdal-Bolstad opplyser for øvrig at produksjonen nå går som normalt i anlegget.

Mowi sitt settefiskanlegg på Skjervøy. Bildet er tatt i mars. FOTO: Hallmaker