Mowi etablerer kvinnenettverk: – Kvinner kan gjøre like god jobb som menn på sjøen

Nyheter
0

Mowi gjennomførte 15. og 16. mars for første gang en egen samling for sine kvinnelige ansatte på sjøanleggene sine fra Aukra i nord til Sognefjorden i sør. 16 kvinner var samlet på Mowi Vest sin kombinerte fôringssentral og regionkontor i Måløy for å bli kjent, og å lære av og om hverandre.

Samlingen finner sted i lokalene til Mowi Vest i Måløy, der regionavdelingen holder til på toppen av et moderne kontorbygg i Deknepollen. State of the art-lokalene med glassdører og teppelagte cellekontorer er unektelig i sterk kontrast til et liv på sjøen.

Kvinnene bak initiativet er HR-ansvarlig i region vest, Kathrine Larsen,  og biologisk koordinator Maren Thu.

Initativtakerne bak kvinnesamlingen; HR-ansvarlig Kathrine Larsen og biologisk koordinator Maren Thu. Foto: Kjartan Aa Berge

– Dette er en uformell samling hvor det skal være lav terskel for å drive erfaringsutveksling, innleder Kathrine Larsen.

Larsen forklarer at initiativet til samlingen er tredelt.

– Vi ønsker å samle de kvinnene vi har på sjø og operasjonssentralen her inne (redaksjonsanmerkning: i Deknepollen), og for å skape et nettverk mellom de kvinnene, sier hun.

– I tillegg er det jo for å få innspill fra dem på hvordan det er å jobbe i Mowi, og på hvordan vi kan gjøre ting bedre, fortsetter Larsen.

Det tredje og siste momentet har sin bakgrunn i at Mowi rapporterer i sin årsrapport kvinneandel i konsernet, og oppdrettsgiganten har også egne KPI-er (Key Performance Indicators) på kvinneandel, diversitet og inkludering. Mowi har interne målsettinger på å øke kvinneandelen både på sjøanleggene og i lederstillinger. Kvinneandelen for de sjøansatte i region vest er på 14 prosent. Som en følge av dette er det viktig å utvikle nettverk der man kan bygge kunnskap om, og innsikt i hva som skal til for å rekruttere og ta vare på flinke kvinner i bransjen.

– Vi har mål i Mowi på at vi skal forbedre vår kvinneandel for ansatte og på ledernivå, avslutter Larsen.

Biologisk koordinator Maren Thu har bodd i Måløy siden juni 2022, da ankom hun med en rykende fersk master i marinbiologi fra NTNU og en masteroppgave om algeoppblomstring i bagasjen. Nå er hun den eneste kvinne i produksjonsteamet. Selv om hun har opplevd overgangen fra studentlivet som brå har hun funnet seg godt til rette, og har opplevd å bli tatt godt i mot. Hun jobber med digitalisering og AI (Artificial Intelligence), og er fornøyd med satsingen Mowi har på teknologi.

–  Det er mye unge folk og det er god takhøyde. Jeg trives veldig godt, sier hun.

Maren Thu flyttet til Måløy fra Trondheim i sommeren 2022. Her forteller hun om fôringsstrategier til sine kvinnelige kolleger på sjølokalitetene hos Mowi Vest. Foto: Kjartan Aa Berge

Mowi Vest har den mest moderne operasjonssentralen for fôring på spredte lokaliteter i Mowi-konsernet. Fra sentralen i Måløy fôrer man til enhver tid inntil 22 lokaliteter, fra Aukra i nord til Sognefjorden i sør. Målet til Mowi Vest er å ha en fôrfaktor på under 1,15. For å lykkes med dette kreves et tett og godt samspill mellom operatørene på fôrsentralen og driftsteknikerne på lokaliteten. Kommunikasjonen mellom dem skjer løpende via radio og på Teams.

50 prosent av operatørene på den topp moderne fôrsentralen i Måløy. Sentralen drives med skift på 10 personer. Kameraene som overvåker fôringen i merdene styres med fjernkontroll fra denne sentralen. Foto: Kjartan Aa Berge

Arne Stranden er leder for fôrsentralen i Mowi Vest. Han tar godt i mot sine kvinnelige kolleger. Stranden vektlegger viktigheten av fokus og tålmodighet når man jobber der:

– Det er viktig å finne interesse i det du holder på med, understreker han.

«Sjefen sjøl», leder for operasjonssentralen, Arne Stranden, forteller om hvordan de jobber på den toppmoderne fôrsentralen til Mowi Vest. Foto:iLaks

iLaks snakker med noen av deltakerne på kvinnesamlingen; det viser seg at alle er svært positive til initiativet.

Astrid Rimmereide har jobbet et års tid på operasjonssentralen til i Mowi Vest i Måløy som operasjonstekniker. Hun sitter og fôrer fra sentralen.

– Det er veldig kjekt på møte damene som jobber på sjø. Og så er det litt gøy å sette noen fjes til de stemmene du hører på radio, sier hun.

Rimmereide medgir at hun ikke har vært på sjøanlegg ennå, men er veldig nysgjerrig på hvordan slikt arbeid fortoner seg. Hun utelukker ikke at det kan bli et karrierevalg senere i livet.

Astrid Rimmereide flyttet fra Askøy til Måløy med en bachelor-grad i biomarin innovasjon. Hun stortrives i Mowi Vest og har allerede fått et godt sosialt nettverk i kystbyen; hun har blant annet blitt godt mottatt i Måløy Songlag. Foto: Kjartan Aa Berge

Amalie Igeland har sitt daglige virke som driftstekniker på lokaliteten Fureneset i Frøysjøen nord for Florø.

– Jeg forventer å ha gode samtaler og få diskutert godt om forhold på jobb og for kvinner i næringen generelt, sier Igeland.

iLaks snakker også med driftsleder Ingebjørg Reksten. På spørsmål om hva hun tenker om å møte kvinnelige kolleger slik svarer hun:

– Kjekt at Mowi tar initiativ til en slik samling. Det viser seg at det er behov for slike samlinger.

Reksten er opptatt av å øke kvinneandelen i næringen, og er overbevist om at kvinner kan gjøre en like god jobb som menn på sjøen.

– Jeg trives veldig godt og oppfordrer kvinner til å søke seg til næringen, avslutter Reksten.

Ingebjørg Reksten er en av to kvinnelige driftsledere i Mowi Vest. Hun trives godt på den værharde lokaliteten Flåtegrunnen ved Kinn. Foto: Kjartan Aa Berge