Mowi blar opp 1,2 milliarder utbyttekroner etter rekordkvartal

Nyheter
0

Utbyttefest etter prisfest.

Årets andre kvartal ble det beste noensinne for Mowi med rekordhøyt operasjonelt driftsresultat på 320 millioner euro og rekordhøye driftsinntekter på 1,23 milliarder euro.

– Jeg er fornøyd med driften vår i kvartalet og måten vi har klart å dra nytte av de høye lakseprisene på – så en stor takk til alle våre ansatte som har gjort dette mulig, sier konsernsjef i Mowi, Ivan Vindheim, i en melding.

Lakseprisene nådde rekordnivåer i alle markeder i kvartalet som følge av høy etterspørsel og lavt tilbud. Mowi solgte 65 prosent av laksen i spotmarkedet og tjente derfor godt på de høye prisene.

Mer enn doblet
– Vi har aldri sett priser på dette nivået før. Det viser potensialet for videre verdivekst i laksekategorien forutsatt at produksjonen fortsetter å vokse, sier Vindheim.

Mowi Sagelva. Foto: Tore A. Tønseth

Mowi rapporterte et operasjonelt driftsresultat på 320 millioner euro i andre kvartal, mer enn doblet sammenlignet med 137 millioner euro i samme kvartal 2021. Operasjonelle driftsinntekter i kvartalet var på 1.232 millioner euro (1.000 millioner euro). Totale oppdrettsvolumer i kvartaler på 102.679 tonn (107.977 tonn) var noe høyere enn prognosen på 99.000 tonn. Forventet slaktevolum for 2022 er uendret på 460.000 tonn.

Mowi Farming hadde et sterkt kvartal med rekordhøyt operasjonelt driftsresultat på 294 millioner euro.

– Oppdrettsvirksomheten vår har vært gjennom et kvartal med bedret produksjon og god tilvekst. Spesielt Mowi Norge utmerker seg ved å levere 70 prosent av konsernets operasjonelle driftsresultat, sier Vindheim.

Drahjelp
Mowi Consumer Products, selskapets videreforedlingsvirksomhet, leverte også gode resultater i kvartalet som følge av sterk etterspørsel i dagligvare og solid drift ved fabrikkene.

– Etterspørselen i dagligvaresegmentet fortsetter å være god og jeg forventer videre vekst i årene som kommer. Videre får vi god drahjelp fra HoReCa-markedet som fortsetter å bedre seg etter pandemien, sier Vindheim.

Styret i Mowi har besluttet et kvartalsvis utbytte på 2,30 kroner per aksje som følge av en sterk finansiell posisjon og gode framtidsutsikter.