Mistanke om ILA på Grieg-anlegg i Finnmark

Nyheter
1043

Lokaliteten Laholmen i Nordkapp kommune kan være rammet av ILA.

– Etter en rutinemessig prøvetaking fra Grieg Seafood sitt anlegg Laholmen i Nordkapp kommune, er det dessverre grunn til å mistenke ILA på lokaliteten. Vi ble kjent med resultatet tirsdag 14. januar, og varslet umiddelbart Mattilsynet som nå vil følge opp med ytterligere prøvetaing på anlegget. Svar på disse prøvene forventes å foreligge tidlig neste uke, skriver samfunnskontakt i Grieg Seafood Finnmark, Roger Pedersen, i en e-post til iLaks.

Roger Pedersen. FOTO: Privat

Pedersen skriver videre at lokaliteten allerede er under utslakting, men at dette er stoppet i påvente av resultatene på ILA-prøvene.

– Dersom ILA bekreftes vil vi slakte ut i henhold til riktige prosedyrer. Alle berørte fartøyer og berørte aktører er informert, skriver Pedersen.

Lokalitet Storvika ligger i nærheten av Laholmen.

– Dette anlegget skal etter planen slaktes ut i mars, men dersom ILA påvises på Laholmen vil vi også slakte ut Storvika i nær fremtid for å unngå risiko for smitte, skriver Pedersen.

Pedersen legger avslutningsvis til at situasjonen i liten grad vil påvirke de planlagte slaktevolumene for 2020 fordi begge anleggene skulle være ferdig utslaktet innen mars.