– Min skatt firedobles neste år, noe som betyr at jeg må betale mer enn 700.000 kroner i skatt ekstra hver eneste uke

Nyheter
0

Flytter etter skattesjokk for familieeide oppdrettsselskaper.

Tidligere idag ble det kjent at laksemilliardær Ola Braanaas, eneeier av Firda Seafood, av skattemessige grunner vil flytte til «skatteparadiset» Bø i Vesterålen.

Nye regler for verdsettelse av oppdrettstillatelser mangedobler papirverdien av familieeide, lokale selskaper. Nå flytter Braanaas for å dempe byrden på livsverket og lokalsamfunnet i Gulen.

I statsbudsjettet for 2022 foreslår regjeringen å beregne verdsettelsen av oppdrettstillatelser til såkalt omsetningsverdi. For de store børsnoterte selskapene vil ikke forslaget få noen praktisk betydning, da aksjer i børsnoterte selskaper verdsettes til en andel av aksjenes børsverdi. For familieeide selskap er resultatet at formuer langs hele kysten øker eksplosivt på papiret.

Foto: Aslak Berge

Firedobles
– Min skatt firedobles neste år, noe som betyr at jeg må betale mer enn 700 000 kroner i skatt ekstra hver eneste uke. Av dette kommer over 80 prosent som følge av at selskaper som Firda Seafood på papiret får en kunstig og ekstremt høy verdi, sier Ola Braanaas i en pressemelding.

– Det er ikke synd på meg, men dette er penger som må tas direkte fra driften og utviklingen av Firda Seafood-konsernet. Over natten er jeg og det lokale eierskapet blitt en stor byrde for selskapet, arbeidsplassene og verdiskapingen lokalt i Gulen. Derfor velger jeg å flytte meg selv og familien min til Bø i Vesterålen, en region hvor vi har røtter fra før, og hvor vi sparer skatt. Det reduserer byrden for Firda-konsernet og lokalsamfunnet i Gulen, sier Braanaas.

Ola Braanaas. FOTO: Aslak Berge

Straffer distriktsnæringslivet
Konkret forslår regjeringen å sette formuesverdien på oppdrettstillatelsene til en pris som kun kan realiseres ved salg av selskapet, noe betyr at lokalt, aktivt eierskap i Distrikts-Norge går fra være en ressurs, til en byrde.

– Det åpenbare valget for oss i Firda Seafood, og andre små og familieeide selskaper langs hele kysten, er å selge selskapene, eller gi bort den lokale råderetten ved å gå på børs. Det vil pulverisere det lokale eierskapet, og bety en historisk flytting av makt og beslutninger bort fra kystsamfunnene der verdiskapingen skjer, sier Braanaas.

Firda Seafood har en visningskonsesjon tilknyttet Ola Braanaas privateide serveringssted Skjerjehamn. Foto. Aslak Berge

– Verken Senterpartiet eller Arbeiderpartiet kan være bekjent av at det lokale, aktive eierskapet straffes og at børsnotering eller salg av bedriftene er eneste løsning for selskaper langs hele kysten. Blir dette stående, vil det føre til en kraftig omstrukturering og sentralisering, der de store selskapene blir større og de små bli mindre. Det må være et arbeidsuhell at dette støttes av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, sier Braanas.

Sparer over en halv million i uken på å flytte til Bø
– Det er ikke lett å forlate en kommune og et lokalsamfunn jeg har blitt så glad i og har en
samfunnsmessig forpliktelse til å følge opp. Samtidig ser jeg ikke noe valg, flyttingen til Bø gjør at formueskatten min blir lavere. Det sparer selskapet for over en halv million kroner i uka. Dette er penger som heller kan bli værende i selskapet, brukes til å videreutvikle næringen og bidra til verdiskapning og sysselsetting i kystsamfunnet i Gulen og Ytre Sogn. Det er her Firda Seafood er bygget stein for stein, og her skal hovedkontoret være og utviklingen skje, sier Braanaas.

– Selv om jeg nå flytter til Bø, endrer ikke problemstillingen seg for alle de andre lokalt og
familiedrevne selskapene langs kystlinja vår. Så nå håper jeg at politikerne våre våkner og ser hvilke fatale konsekvenser dette kan få for det aktive lokalt eierskap, som er en viktig bærebjelke for livskraftige kystsamfunn, avslutter Braanaas.

Firda Seafoods pakkeri Martin Birknes Eftf. FOTO: Firda Seafood Group