Milarex med bekymringsmelding til norske oppdrettere som handler fôr hos Russland-leverandører

Nyheter
0

Storkjøper av laks tar avstand fra Skretting og Cargill sin forretningspraksis.

– Milarex har, både muntlig og skriftlig, tatt kontakt med alle våre større leverandører av norsk laks hvor vi har uttrykt vår bekymring rundt dette, og bedt våre leverandører bringe våre bekymringer videre til sine leverandører som leverer til russiske kunder etter at havneforbudet for russiske skip ble innført, sier Milarex-sjef Thomas Farstad til iLaks.

– Vi følte på det når vi oppfattet at en har hyret inn norske skip når russiske skip fikk havneforbud. Vi vil uttrykke vår bekymring, når en ser aktive grep til å finne veier for å opprettholde en handel som ellers ville stoppet.

Den polske foredlingskjempen selger laks for tre millarder kroner årlig.

Ugreit
– Vi har mange ansatte som har reist hjem for å krige, og kunder som har fjernt russiske varer fra sine hyller. Dette er ugreit, men ikke nødvendigvis ulovlig, sier han om den russiske fôrfrakten.

Farstad og understreker at Milarex ikke har noen forretningsmessig relasjon til fôrprodusentene Skretting og Cargill.

– Vi må alle ta våre valg i sånne situasjoner og de er ikke nødvendigvis enkle. Men historien viser at en ofte står seg på å være rakrygget, sier Farstad.

Foto: Milarex

iLaks har fått innsyn i brevet, datert 13. mai, som Milarex har sendt til sine lakseleverandører, og gjengir dette i sin helhet her:

Bekymret
«Milarex vil med dette brevet uttrykke vår bekymring for den pågående praksisen fra global laks fôrleverandører og relevante rederier på deres kontinuerlige forsyning til russiske
partnere etter de sjokkerende hendelsene i Ukraina.

Milarex har mer enn 400 ukrainske arbeidere, og vi jobber skulder-til-skulder hver dag
med folk som har familie i krigssonen. Mange av våre kolleger har vendt tilbake til deres
hjemland for å kjempe for frihet. Vår høyeste prioritet er å ta vare på ukrainske kolleger
og forsørge familiene deres.

Vi er bekymret for fortsatt tilførsel av laksefôr til russiske kunder. Ved å bytte opprinnelse til logistikkleverandøren (russisk eide skip til norskeide skip) er aktive tiltak er iverksatt for å omgå havneforbud for å fortsette en virksomhet som ellers måtte stoppes.

I Milarex har vi stor tro på ESG, etisk oppførsel og overholdelse av økonomiske sanksjoner
satt opp av FN, EU og/eller amerikanske myndigheter og har implementert et sett med retningslinjer som dekker dette (Code of Conduct, Supplier Code of Conduct, Economic Sanction Policy).

Våre egne kunder, store europeiske og amerikanske baserte dagligvarekunder, har fjernet produkter av russisk opprinnelse fra hyllene, og det er derfor naturlig for oss å gi uttrykk for bekymringer til våre leverandører om pågående forretningspraksis i verdikjeden.

Vi oppfordrer deg som Milarex lakseleverandør til å gi uttrykk for denne bekymringen direkte til relevant fôrleverandører og andre relevante leverandører og passe på å ikke delta i økonomisk aktivitet overfor Russland og Hviterussland ville det vært tvilsomt,» heter det i brevet.

Taus
iLaks har tatt kontakt med en av fôrkjøperne, SalMar, som tidligere har donert laks og penger til Ukraina, for en kommentar til Skretting og Cargills fôrleveranser til Russland.

SalMars gründer og påtroppende styreleder Gustav Witzøe har ikke besvart iLaks’ henvendelse.