Midt-Norsk Havbruk og Bjørøya inngår felles avtale om salg av laks

Nyheter
1111

Midt-Norsk Havbruk og Bjørøya styrker sin posisjon på eksportmarkedet ved å slå sammen sine slaktevolumer.

De to oppdrettsselskapene vil i år produsere om lag 40.000 tonn laks på Namdalskysten. Etter mangeårig samarbeid om lakseproduksjonen på sjøen, inngår Bjørøya og Midt-Norsk Havbruk (MNH) nå også samarbeid om salg av laks.

Dette skjer i en trepartsavtale mellom oppdrettsselskapene og NTS Managament, MNHs søsterselskap i NTS-gruppen. Avtalen innebærer at NTS Management håndterer all logistikk og salg av laks til norske eksportører på vegne av de to oppdrettsselskapene.

NTS Management blir gjennom avtalen bindeleddet mellom oppdretter, slakteri og eksportør. Salgssamarbeidet gjør det mulig til enhver tid å tilby større volumer til eksportørene, enn det MNH og Bjørøya hver for seg har mulighet til.

Målet med avtalen er at både Bjørøya og MNH skal kunne oppnå best mulig pris og posisjon i markedet.

Nylig ble det kjent at MNH og Bjørøya også forsterker samarbeidet på smolt, ved at Bjørøya Holding går inn på eiersiden i Osan Settefisk.