Mer enn halvert etter emisjon-fiasko

Nyheter
0

Likviditetsskvis for BioFish.

Torsdag 5. januar ble det kjent at smoltoppdretter BioFish Holding ville hente inn 45-55 millioner kroner i ny egenkapital. Emisjonens størrelse var betydelig, ikke minst siden selskapets egenkapital da var verdsatt til 84 millioner kroner.

Hardangeroppdretteren opplyste imidlertid verken om emisjonskurs eller antall aksjer som ville tilbys investorene. Det ble imidlertid opplyst at selskapet i tillegg til emisjonen var i dialog med partnere og potensielle tilbydere av finansiering.

Interesse
Tidlig neste morgen ble det kjent at emisjonen gikk i vasken.

– Selskapet sa at interessen var stor, men at de ville ha høyere kurs, sier investor Haakon Sæter til Finansavisen.

Sammen med bjellesauene Edvin Austbø og Ketil Skorstad er han en av de største aksjonærene i Biofish. Investoren ble spurt av Fearnley Securities om han ville være med i emisjonen.

Torsdag ettermiddag, da emisjonen ble børsmeldt, skrev selskapet at det hadde mottatt indikativ interesse for delen av emisjonen som ikke ble tegnet av eksisterende aksjonærer.

Aksjekurs BioFish Holding. Kilde: Infront

Kurs
At det var høy interesse for å delta i emisjonen er en ting, men spørsmålet er til hvilken kurs.

iLaks har kontaktet selskapets finansdirektør, Torbjørn Skulstad, for en kommentar til saken. Han har vist til styreleder Tor Haldorsen for utfyllende informasjon. Haldorsen har foreløpig ikke returnert våre henvendelser.

Usikkerhet om finansiering er ødeleggende for aksjonærene. Aksjekursen til BioFish, som er notert på Euronext growth-listen ved Oslo Børs, har falt med 63 prosent siden torsdag. Tirsdag formiddag omsettes BioFish på 2,40 kroner. Det gir en markedsverdi på egenkapitalen på magre 32 millioner kroner.