BioFish på pengejakt – vil hente inntil 55 millioner kroner i ny egenkapital

Nyheter
0

Smoltoppdretteren varsler emisjon etter «betydelig kostnadsinflasjon».

Like etter børsslutt torsdag kunngjør BioFish emisjonsplaner for 45-55 millioner kroner. Det er meglerhuset Fearnley Securities som har fått jobben med å hente pengene i en bookbuilding-prosess. Verken antall aksjer eller pris per aksje er foreløpig bestemt av styret.

BioFish-aksjen er sist omsatt på 6,48 kroner.

Aksjekurs BioFish. Kilde: Infront

Midlene fra emisjonen vil gå til delbetaling for kjøp av eiendom fra BioFish Aquafarm (5,2 millioner kroner), nedbetaling av kortsiktig gjeld (15 millioner kroner), tilbakebetaling av aksjonærlån (2,5 millioner kroner), ferdigstillelse av selskapets produksjonsanlegg (15-20 millioner kroner). Eventuelt resterende vil gå til arbeidskapital, opplyses det videre.

Det nevnte eiendomskjøpet er avtalt til en pris på 13 millioner kroner, hvorav 5,2 millioner kroner vil bli betalt kontant og 7,8 millioner kroner vil gjøres opp i aksjer til BioFish Aquafarm, et selskap indirekte kontrollert av styreleder Morten Harsvik, administrerende direktør Torbjørn Skulstad og driftsjef Ole Feredrik Skulstad.

Eksisterende aksjonærer har forhåndstegnet seg for rundt ti millioner kroner i emisjonen.

BioFish opplyser videre at selskapet har omsatt for 16 millioner kroner i 2022 – og mottatt strømstøtte på 5,1 millioner kroner. Selskapet har møtt «betydelig kostnadsinflasjon», særlig fra høye strømpriser.

Hardangeroppdretteren har mottatt en såkalt «waiver» fra banken på en million kroner. Denne varer frem til 31. desember 2023.

I tillegg til emisjonen er selskapet i dialog med partnere og potensielle tilbydere av finansiering for å styrke likviditeten.

Emisjonsperioden varer fra torsdag ettermiddag 5. januar til bøkene lukkes klokken 0800 fredag 6. januar.