Mens laksetrailerne har slitt med vinterværet, har slaktebåten sendt Danmark til topps på eksportstatistikken

Nyheter
2212

Trailertransport har møtt store værutfordringer i vinter. Samtidig sørger «Norwegian Gannet» for at Danmark er Norges største laksekjøper så langt i år.

Uvær, både langs store deler av norskekysten, men også i Skottland og på Færøyene, har vært det store temaet i laksemarkedet de første ukene av 2020.

Høye bølger og sterk vind har gjort det utfordrende for brønnbåtene å hente opp fisk av merdene, og frakte disse til slakteriene. Stengte fjelloverganger og innstilte fergeruter har sørget for forsinkelser for transport av laks til de internasjonale markedene.

Flaskehals
På glatte og forblåste vinterveier har logistikk vært flaskehals nummer én i år.

Det har gitt mindre fisk til markedet. Sammenligner en med tonnasjen fra 2019, har Norges lakseeksport falt 3,9 prosent så langt i 2020.

Transittlandet Danmark er den største kjøper av norsk laks så langt i 2020. Det viser eksportstatistikk fra Norges Sjømatråd.

Slaktebåt
4.864 tonn fersk laks er blitt eksportert til Danmark de første tre uker av januar. Det er hårfint mer enn hva storkundene Polen og Frankrike har importert i år.

Mye av laksen til Danmark er blitt sendt med slaktebåten «Norwegian Gannet», som kan frakte opp mot 1.000 tonn, tilsvarende 50 trailerlaster, per tur. «Norwegian Gannet» henter selv fisken fra merdene. Fisken slaktes ombord, og fraktes sjøveien til eget pakkeri i Hirtshals. Følgelig slipper rederiet Hav Line unna trøbbelet med vinterstengte og glatte veier.

«Norwegian Gannet» ligger, ifølge nettstedet Marine Traffic, til havn i Hirtshals mandag.

iLaks har prøvd, men foreløpig ikke lyktes med å få en kommentar til saken fra Hav Lines daglige leder Kristian Haugland.