Mattilsynet hørte ikke på Mowi etter utbrudd av laksesykdom – kan gå mot permitteringer

Nyheter
1046

Mowi ønsket å krympe bekjempelsessonen etter ILA-utbruddet i Kvænangen i sommer, men nådde ikke frem med sine argumenter hos Mattilsynet. Nå kan det gå mot permitteringer for selskapet.

I begynnelsen av juli ble det påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved Mowis sjølokalitet Fjellbukt i Kvænangen kommune i Troms. Mattilsynet satte i etterkant en bekjempelsessone på ti kilometer rundt anlegget for å bekjempe den smittsomme laksesykdommen. Restriksjonene setter forbud mot å sette ut ny fisk før hele sonen er tømt for oppdrettsfisk, og deretter brakklagt i en periode på to måneder. Ved tidligere utbrudd i Kvænangen har denne sonen omfattet anlegg som ligger innen en avstand på fem kilometer av lokaliteten som er rammet.

Mowi mente at en så stor bekjempelsessone på ti kilometer ville kunne medføre en permittering av over 40 ansatte. Selskapet argumenterte med at det var faglig forsvarlig å unnta lokalitet Rakkenes fra sonen, og siste blant annet til en rapport fra Akvaplan Niva, som konkluderte med at smitterisikoen var lav fra Fjellbukt til Rakkenes.

Endrer ikke
Etter å ha gjort en ny vurdering om de kunne åpne for å unnta lokalitet Rakkenes fra sonen, kom Mattilsynet i forrige uke fram til at de ikke gjør endringer i forskriften.

Eivind Nævdal-Bolstad. FOTO: Mowi

– Vi håpet jo at våre analyser og de negative konsekvensene for Kvænangen hadde blitt høyere vektlagt, men da er vi altså avhengig av at en fastsatt forskrift endres. Vi mener det er rom for det, men har ikke annet valg enn å ta innover oss den forskriften som er gjeldende, sier sier Mowis kommunikasjonssjef Eivind Nævdal-Bolstad til iLaks, og legger til at selskapet ikke har har gitt opp å påvirke avgjørelsen.

– Men vi må planlegge ut i fra at forskriften fort blir stående. Vi følger saken videre opp mot Mattilsynet, sier Nævdal-Bolstad videre.

Det var Nordlys, som omtalte saken først.

Kan bli permitteringer
Lokalitetene Fjellbukt og Nøklan, som drives som en smittemessig enhet, ble tømt for fisk denne måneden. For tiden pågår det rengjøring. Nå kan det bli permitteringer.

– Det er ikke iverksatt permitteringer eller forflytninger av personell ennå. Det blir tidligst iverksatt etter at Fjellbukt og Nøklan er ferdig rengjort og startet brakklegging, avslutter Nævdal-Bolstad.

Ifølge Mowi skal lokaliteten Rakkenes tømmes for fisk høsten 2020.