Massesøksmålet i USA: «En bedragerisk sammensvergelse»

Nyheter
1203

Dette rettslige grunnlaget i det varslede søksmålet mot norske oppdrettere bygges på amerikansk anti-trust-lovgivning.

Det var i går kveld det ble kjent at en amerikansk sjømatimportør saksøker en rekke norske lakseprodusenter for påstått ulovlig prismanipulering.

iLaks har fått innsyn i rettsdokumentene, som viser at søksmålet i vesentlig grad støtter seg til EU-Kommisjonens pågående etterforskning om påstått prismanipulering som ble innledet ved razzia mot flere av selskapene i slutten av februar i år.

Konkurransevridende
Massesøksmålet, som vil bli reist ved en føderal amerikansk domstol i Miami, Florida, er rettet mot følgende selskaper:

Mowi ASA (tidligere kjent som Marine Harvest ASA), Marine Harvest USA, LLC, Marine Harvest Canada, Inc., Ducktrap River of Maine LLC, Grieg Seafood ASA, Grieg Seafood BC Ltd., Bremnes Seashore AS, Ocean Quality AS, Ocean Quality North America Inc., Ocean Quality USA Inc., Ocean Quality Premium Brands, Inc., SalMar ASA, Leroy Seafood Group ASA, Leroy Seafood USA Inc., og Scottish Sea Farms Ltd.

De nevnte selskapene anklages for å ha deltatt i konkurransevridende virksomhet for å opprettholde og øke prisene for norsk laks. Dette skal angivelig ha skjedd ved å ha koordinert salgspriser og vekslet kommersielt sensitiv informasjon, avtalt å kjøpe varer hos konkurrenter når disse selger til lavere priser og å ha anvendt en koordinert strategi for å øke spotprisene for oppdrettet norsk laks i den hensikt å sikre høyere prisnivåer for langtidskontrakter.

Saksøker er Euclid Fish Company, et selskap basert i småbyen Mentor, et par mil nordøst for Cleveland, Ohio. Euclid Fish Company distribuerer sjømat i den amerikanske midtvesten. På kundelisten er restauranter, spesialforretninger, country clubs, hoteller og casinoer.

Saksøker vil representere alle personer og juridiske enheter i USA som direkte har kjøpt oppdrettslaks hentet fra de nevnte selskapene fra og med 1. juli 2015 og frem til dagens dato.

Nyhetsartikler
Faktagrunnlaget er stort sett utelukkende bygget på informasjon fra selskapenes egne hjemmesider, samt en rekke nyhetsartikler fra de tre nettavisene Undercurrent News, IntraFish og (iLaks’ søsteravis) SalmonBusiness.

Det er her blant annet vektlagt prisdifferansen mellom norsk og chilensk laks, samt den radikalt økte prisbane og inntjening per kilo for de nevnte oppdretterne de siste fire år.

Det faktum at tilbudsveksten globalt har avtatt i betydelig grad i samme periode er ikke nevnt.

Bedragerisk
Videre vektlegges det at industrikonsentrasjonen, preget av få store selskaper, legger til rette for «sammensvergelser» (collusion) og «konkurransebegrensende praksis». Det er saksøkers hensikt å avdekke «bedragerisk skjult» konkurransebegrensende adferd, og hvorvidt amerikanske kjøpere har betalt kunstig høye priser for laksen.

Massesøksmålet baseres på amerikansk anti-trust-lovgivning. Saksøker mener, ifølge rettsdokumentet, at den påståtte prismanipuleringen har hatt en «direkte, betydelig og forutsigbar effekt» på laksehandelen i USA.

iLaks har henvendt seg til alle de saksøkte selskapene for kommentarer til søksmålet. Kun Mowi og Grieg Seafood har foreløpig besvart våre henvendelser, og her avvist skyld etter tiltalen.