Måsøval økte driftsresultatet med over 150 prosent, men det kunne vært enda bedre

Nyheter
1053

Årsresultatet til Måsøval-konsernet i 2018 er klart.

I en pressemelding opplyser Måsøval at konsernets omsetning endte på 850 millioner kroner i 2018, som er en oppgang på 69 prosent sammenliknet med året før. Ifølge selskapet skyldes dette i hovedsak bedre drift og biologi i Norge.

«Dette ga et slaktevolum på omkring 13.000 tonn i 2018. Vi er svært tilfreds med en positiv trend på biologi og fiskevelferd i hele 2018, skriver Frøya-selskapet i pressemeldingen, og legger til at man også er tilfreds med at denne trenden så langt har fortsatt inn i 2019.

Driftsresultatet i konsernet ble 183,5 millioner kroner, men kunne vært enda bedre.

«Dette er preget av ekstraordinære nedskrivninger på anleggsmidler i Norge, engangskostnader på omkring 20 millioner kroner, og et konstatert tap på drift i datterselskapet Laxar på omkring ti millioner kroner. Produksjonskostnadene er redusert i 2018, men vi anser at det fortsatt er godt rom for forbedring.»

703 mill. i egenkapital
Konsernets balanse har vokst med 260 millioner kroner der mye er oppbygging av biomasse på Island.

«Vi vil, dersom alt går som planlagt, slakte mellom 5.000 og 6.000 tonn på Island i 2019, mesteparten i andre halvår. Vi er tilfreds med å konstatere at satsingen på Island har fremdrift som planlagt, skriver selskapet.

Konsernet har en bokført egenkapital ved utgangen av 2018 på 703 millioner kroner. Det er betydelige reserver i balansen blant annet knyttet til aksjer i Norway Royal Salmon. Ifølge konsernet er den finansielle stillingen sterk ved utgangen av 2018.

Fire utviklingstillatelser
Måsøval Fiskeoppdrett fikk i 2018 melding om at konseptet «Akva Semi» falt innenfor kriteriene for tildeling av utviklingskonsesjoner. I forrige uke kom bekreftelsen om at selskapet fikk fire tillatelser for konseptet. 

«Vi er tilfreds med dette og gleder oss til å ta fatt på neste fase i dette prosjektet sammen med vår partner Vard», skriver selskapet avslutningsvis.